Konstruktív, a további tárgyalásokat megalapozó Szlovákia válasza a dunai vízlépcsőrendszerrel kapcsolatos átfogó magyar javaslatra, bár bizonyos nézetkülönbségek továbbra is fennállnak -- jelentette ki Székely László dunai kormánybiztos szerdai sajtótájékoztatóján. A decemberben átadott szlovák válasz -- amelynek fordítása most készült el -- fordulópont lehet a tárgyalások menetében, mert Szlovákia bizonyos feltételek teljesülése esetén kész tudomásul venni, hogy a Duna magyarországi szakaszán nem épül alsó erőmű.
A felek között abban is egyetértés alakult ki, hogy megnyugtató megoldást kell találni a folyó mellékágainak vízellátásában, s itt az úgynevezett "ökológiai minimum" elvét kell figyelembe venni. A szlovák fél annak elismerésére is hajlik, hogy Magyarországnak joga van a bősi erőműben ma is meglévő áramrészesedését csökkenteni, s az ennek megfelelő vízhozamot a főmederben és a mellékágakban levezetni.
További tárgyalásokat igényel, hogy Szlovákia a nagymarosi erőmű megépítése elmaradásából származó vesztesége és az így feleslegesen végrehajtott beruházások miatt kártérítési igénnyel lép fel, azonban a magyar fél ezzel saját kárát fogja szembeállítani -- mondta a kormánybiztos, aki szerint egy nullszaldós megoldás Szlovákiának is kedvező lehet. Nincs egyetértés a mellékágakba juttatandó víz mennyiségében sem, mert Szlovákia elutasítja azt az 1993-as EU-ajánlást, hogy a vízhozam 65 százalékát természetvédelmi hasznosításra fordítsák, s a jelenlegi, 17 százalékos arányt tekinti tárgyalási alapnak.
A szlovák válasz végleges kiértékelése után tavasszal több tárgyalási fordulóra is sor kerülhet -- állította Székely László, aki szerint az idén elkészülhet a tárgyalások alapelveit rögzítő kormányközi egyezmény tervezete. Ennek elfogadását követően a részletes szakértői egyeztetések következhetnek -- környezeti hatásvizsgálat elkészítése, tulajdoni hányad, a bősi üzemrend meghatározása --, amelyek lezárulása után kerülhet sor a két ország közötti végleges megállapodás megkötésére.