Az olajügyekkel összefüggésben a kormányzat képviselői több alkalommal és több fórumon adtak tájékoztatást szóban és írásban az országgyűlési képviselőknek, figyelemmel erre a tájékoztatót az eddigi információk rövid összegzésének tekintem -- írja Orbán Viktor a parlamentnek elküldött, az olajügyekkel összefüggő vizsgálatok eredményeiről szóló beszámolójához csatolt levelében.
A parlament tavaly ősszel arra kérte a kormányfőt, hogy adjon tájékoztatást az általa elrendelt azon vizsgálatokról, amelyek a rendvédelmi szervek olajbűnözés elleni fellépésével kapcsolatosak. A miniszterelnök többek között leszögezi: az 1990--95 közötti időszak jellemző gazdaságpolitikai törekvése a vállalkozások kialakítását és működését elősegítő jogi háttér létrehozása volt, amelyet nem kísért az ellenőrzés feltételeinek megteremtése. E hiányosság vezetett olyan nem kívánt jelenségekhez, mint az olajbűnözés.
A kormányfő ismerteti a rendőrség, valamint a vámőrség munkájával kapcsolatos általános nehézségeket, így a nyomozásokhoz szükséges jogi háttér hiányát, a szakemberek testületektől való elvándorlását, valamint szervezeti problémákat. Külön foglalkozik a Békes megyében történt rendőröngyilkosságokkal, amelyekkel kapcsolatban korábbi vizsgálatok eredményeként leszögezi: a békési adatok nem térnek el a rendőri szervek országos átlagától.
Az olajbizottság elhíresült tanúja, Nógrádi Zsolt azon kijelentésével kapcsolatban, mely szerint őt "titkosszolgálati tisztek" bírták rá és készítették fel a testület előtti vallomására, a nemzetbiztonsági szolgálatoknál elrendelt belső vizsgálat megállapította, az nem felel meg a valóságnak -- erősítette meg újból Orbán.
A beszámolót már eljuttatták az országgyűlési képviselőkhöz, így az olajügyek parlamenti fejezete a közeljövőben lezárulhat. A tavalyi határozatban rögzített teendők közül már csak az Igazságügyi Minisztérium jelentésének benyújtása van hátra.