A törvény az oktatás, a kultúra, az egészség-, a családügy, a munkavállalás és a közlekedés területét érinti.
A kedvezmények, támogatások igénybevételének feltétele egy arcképes, magyar igazolvány, amelyet a Belügyminisztérium állít ki, az anyaország szervezeteinek ajánlására. Számítások szerint 800 ezer határon túli magyar váltja ki a következő években ezt az igazoló okmányt.
A törvényjavaslat szerint évente 20 ezer forint támogatás járna minden olyan határon túli magyar gyermek után, aki magyar oktatási intézményben tanul. Ezt azonban csak a legalább két gyermeket nevelő családok igényelhetnék. Általánossá kívánják tenni a határon túli magyar diákok magyarországi részképzését az egyetemeken és főiskolákon. Magyar diákigazolvány is megilletné őket.
A szomszédos országokban élő magyar nemzetiségű iskolásoknak taneszköz- és tankönyvtámogatás jár majd, melynek összege a magyarországihoz hasonló lesz. A kormány azt is tervezi, hogy a hazai egyetemek, főiskolák kihelyezett tagozatait kiszélesíti a határon túli felsőoktatási intézményekben -- mondta Németh Zsolt. A törvény 2002. január 1-jén lép életbe, amennyiben azt az Országgyűlés még a tavaszi ülésszakon elfogadja.