A jogorvoslat az FVM Gazdasági Hivatalának "a FAO Közép- és Kelet-európai Regionális Iroda átalakítási, valamint teljes belső gépészeti és villamos felújítási munkái kapcsán felmerült pótmunkákon túl további kiegészítő munkák elvégzése" tárgyú közbeszerzési eljárása ellen indult. Az ügy előzménye -- derül ki a döntőbizottsági határozatból --, hogy a tárca nyílt közbeszerzési pályázat eredményeként a Fővárosi 2. Számú Építőipari és Beruházó Rt.-vel kötött szerződést. Ennek teljesítési határideje 2000. november 30-a volt. A kivitelezési munkák során a különböző feltárásoknál ismertté vált műszaki szükségességből elvégzendő pótmunkák igénye merült fel. Például ismertté vált, hogy az eredetileg a padlástérbe tervezett hűtőgépház ott nem helyezhető el, helyette a pincébe lehet azt telepíteni, emiatt több lett a vakolási munka, illetőleg újabb, az eredeti szerződésben nem szereplő feladatok elvégzésére is igény keletkezett.
Ezen előzmények után ajánlatkérő tavaly december 12-én hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indított. Az eljárásfajta választását a döntőbizottság elnöke részére megküldött tájékoztatóban azzal indokolta, hogy a lefolytatott közbeszerzés eredményeként megkötött szerződésben rögzített munkálatokon túl előre nem látható körülmények folytán a pótmunkákon túl további kiegészítő feladatok elvégzése vált szükségessé. A várhatóan maximálisan mintegy 9-9,5 millió forint összegű kiegészítő munkák műszakilag szorosan kapcsolódnak a bruttó 36 414 370 forint átalakítási feladatokhoz. A kiíró ajánlattételre a Fővárosi 2. Számú Építőipari és Beruházó Rt.-t hívta fel.
Ezen közbeszerzési eljárás ellen a döntőbizottság elnöke kezdeményezett jogorvoslati eljárást. Ezt azzal indokolta, hogy a törvény ajánlatkérő által hivatkozott passzusában foglalt feltételek a rendelkezésre bocsátott iratokból egyértelműen nem állapíthatók meg. Ennek megfelelően indítványozta a közbeszerzési eljárás jogalapjának, illetőleg az ajánlati felhívás jogszerűségének vizsgálatát.
A döntőbizottság vizsgálódásai során jogsértést állapított meg, és ezért egymillió forint bírságot szabott ki az ajánlattevővel szemben. A határozat nem jogerős, mivel a bíróság előtt keresettel támadták meg.