Alapvetően különbözőnek tűnő szempontok szerint közelíti meg a közbiztonság és a rendvédelem kérdését kész, illetve készülőfélben lévő koncepciójában a Fidesz és az MSZP. A legnagyobb ellenzéki párt elfogadásra váró, lapunk birtokába került tervezetéből kiderül: a szocialisták a lakosság biztonságérzetének megteremtését tekintik fő szempontnak. A szocialisták a bűnmegelőzést említik első helyen, aminek érdekében új jogszabályt is alkotnának, illetve növelnék a bűnüldöző szervek támogatására fordított összegeket, a Fidesz pedig, miután ebben a ciklusban törvénycsomagot fogadtatott el a szervezett bűnözés ellen -- egyébként, kétharmados lévén, a szocialisták támogatásával --, szervezeti kérdéseket is kiemelten kezel, s nem zárja ki a Belügyminisztérium kettéválasztásának lehetőségét sem.
A szocialisták prioritásnak tekintik egy a társadalom kohézióját erősítő társadalom- és igazgatáspolitika kidolgozását "a kriminogén tényezők hatásainak csökkentése céljával". A koncepcióban megfogalmazott célok között szerepel egy bűnmegelőzési stratégia és egy önálló bűnmegelőzési törvény megalkotása is, amely a helyi önkormányzatokat és a civil szervezeteket a jelenleginél jobban bevonná az ezzel kapcsolatos oktatási, családvédelmi és más feladatok végrehajtásába.
A tervezet a bűnügyi felderítés jogi eszközrendszerét megfelelőnek tartja, de további fejlesztéseket lát szükségesnek az informatikai háttér megteremtéséhez. A koncepció kiemelten foglalkozik a szervezett bűnözéssel, a korrupciós, valamint a nagy társadalmi veszélyt jelentő bűncselekményekkel.
Az ezek elleni eredményes fellépés érdekében a szocialisták elengedhetetlennek tartják, hogy jelentősen emelkedjen a bűnüldöző szervek támogatására fordított összeg. Ezzel párhuzamosan megszabadítanák a rendőrséget "teljesíthetetlen nagyságú saját bevételi kötelezettségétől és mindenfajta -- sokszor kétes eredetű -- támogatás elfogadásának kényszerétől".
Ugyanakkor a nyomozati munkában mindinkább előtérbe kerülő bűnügyi felderítő tevékenység és a titkos információgyűjtés növekedése miatt az MSZP elengedhetetlennek tartja a garanciális jogszabályok megerősítését és betartatását. A szocialista célok között van a bűnözés és a bűnüldözés eredményességét mérő jelenlegi rendszer megreformálása is. Az MSZP arra hivatkozik, hogy a hivatalos bűnügyi statisztika egyrészt nem ad valós képet a tényleges helyzetről, másrészt a lakosság biztonságérzetéről, illetve a bűnüldöző szervek munkájának megítéléséről alkotott véleményét is torzítja.
A koncepció szerint dönteni kell a bűnüldöző szervek esetleges koncentrálásának és a hatáskörök átalakításának kérdéséről is, de a konkrét elképzelésekről nem esik szó. Ennek oka, hogy a szervezeti átalakításra vonatkozó tervezetek kidolgozása csak a gyakorlati tapasztalatokból levont következtetések alapján képzelhető el, így ellenzéki szerepben célszerűbb az általános célok megjelölésével foglalkozni -- magyarázta Gál Zoltán, az MSZP illetékes munkacsoportjának vezetője.
A bűncselekmények, ezen belül is a közterületi erőszakos jellegűek, a család elleniek, valamint a családon belüliek számának a visszaszorítása szerepel elsődleges célként a Fidesz közbiztonsági elképzelései között. A párt A jövő elkezdődött című vitairatában az ezzel kapcsolatos fejezet prioritásai között rögzítette, hogy a bűnüldözési eredmények ne csak a statisztikában, hanem "a lakosság hangulatában is" tükröződjenek.
A felvetett problémák megoldását szolgáló elképzelések sok szempontból különböznek a szocialista tervektől, így a vitairat szerzői a rendvédelmi szervek szervezeti reformjának, valamint az általuk használt eszközállomány fejlesztésének szükségességét hangsúlyozzák, s ez a fejezet foglalkozik a katasztrófavédelemmel is.
A célok között elsődleges a rendőrség reagálóképességének javítása, ennek érdekében a létszámelosztás megreformálása, valamint egy egységes, rendvédelmi informatikai támogató rendszer felállítása. A rendőri munka hatékonyságát javítaná a bűnügyi azonosító szolgálat felállítása s a rendvédelmi szervek minőségügyi rendszerének kialakítása is. Külön szakasz foglalkozik a korrupció kérdésével, azonban az ezen a területen elért eredmények és a folyamatban lévő változtatások felsorolásán kívül másról nem esik szó.
A kiemelt pontok között van a rendőrség és a határőrség feladatrendszerének átfogó felülvizsgálata, illetve a két szervezet összevonásához szükséges feltételek megteremtése is. Az elképzelés korábban már többször is felvetődött, s az érintett szervek között több informális egyeztetés is folyt a témáról, de a konkrét tervezetek egyelőre nem készültek el.
Nem közvetlenül a közbiztonság kérdésével összefüggően, de a szervezeti változtatásokkal kapcsolatban a legnagyobb kormánypárt következő országgyűlési ciklusra vonatkozó tervei között lehetőségként felvetődik a Belügyminisztérium kettéválasztása. A korábban már felvetett elképzeléssel kapcsolatban Kosztolányi Dénes, a Fidesz képviselője elmondta: a területi önkormányzatok feladatköre az elmúlt években olyan szerteágazó lett, hogy ezzel összefüggésben célszerű egy külön minisztériumot felállítani, míg a rendvédelmi szervek továbbra is a BM hatáskörében maradnának. Ez ügyben mindazonáltal még nem született konkrét döntés. Az ötlet valóra váltásáról vagy elvetéséről minden bizonnyal csak egy győztes választást követően döntene a Fidesz vezérkara.