A tejútrendszer mintegy 100 milliárd csillagból áll, a hasonló galaxisok száma pedig billiónyi. A legújabb kutatások szerint a csillagok többségnének van bolygórendszere is, tehát semmi sem mond ellent annak, hogy civilizációk milliói alakulhattak ki napjainkra a stabilan sugárzó csillagok bolygóin. A Föld csak egy porszem az Univerzumban. Ez különösen igaz, ha közvetlen kapcsolatfelvételre törekszünk egy viszonylag közeli vagy távolabbi feltételezett civilizációval.

A csillagászok úgy vélik, érdemes üzenetet keresni a világegyetem hozzánk érkező információözönében. Az óriási feladatnak megfelelően a világ legnagyobb rádiótávcsövét a Puerto Ricó-i Arecibo obszervatóriumot használják a tudósok földön kívüli üzenet keresésére. A rádiótávcső egy völgyben kialakított 300 méter átmérőjű parabolafelület, abban különbözik a hasonló berendezésektől, hogy nem a parabolát mozgatják az égi objektumok követésére, hanem a detektort a fókuszsíkban.

A SETI programmal folyamatosan észlelik a világűrből érkező jeleket, és számítógépes adatelemzés segítségével értelmes üzenetet keresnek a háttérzajban. A feladat olyan óriási, hogy az internetet is felhasználják a kiértékelésre, amennyiben az interneten szörfölők rendelkezésre bocsátják gépüket a gigantikus adatmennyiség egy szeletének ellenőrzésére. Egy kis programot kell letölteni, amely folyamatosan kommunikál a kiértékelést vezénylő számítógépekkel. Időről időre felmerül egy gyanús adatsor, de mind ez idáig egyetlen E. T. sem "telefonált".

Éppen 30 éve, 1974. november 16-án lépett új szakaszba az idegen civilizációkkal történő kapcsolat keresése. Az Arecibo rádiótávcső segítségével egy bonyolult adatsort küldtek a világűrbe, amely számos információt tartalmazott az emberi civilizációról. A projektet két híres kutató, Frank Drake és Carl Sagan állította össze. Az adást úgy sugározzák, hogy viszonylag kicsi a kozmikus háttérzaj. A bináris adatsor 1679 bitből, vagyis egyesek és nullák sorozatából állt. A kutatók abból indultak ki, hogy a két prímszám szorzataként (23x73) felírható adatmennyiséget egy kétdimenziós ábraként azonosítják az idegen civilizáció tudósai. Felrajzolva az ábrát, az egyes értékű bitek különféle alakzatokat rajzolnak ki, egy embert, a rádiótávcsövet és egyéb információkat a mi civilizációnkról.

Ha az idegen civilizáció képviselői venni tudják az adást, akkor válaszolni is tudnak belátható időn belül, tehát amilyen távol vannak fényévben mérve, kétszer annyi évbe telik, hogy visszaérkezzen hozzánk a válasz.

Ismeretes, hogy egy 15 fényévnyi sugarú gömbben kb. 40 csillag található a közelünkben, amelyek közül több kettős csillag, vagyis nincs bolygója. Így elvileg a sokbilliónyi csillag közül csak néhány esetében lehetne eldönteni, hogy van-e élet a bolygóikon, és képesek-e kapcsolatfelvételre - csakhogy az 1974-es üzenet mindössze háromperces volt, és egy 22 800 fényév távolságban lévő gömbhalmaz irányába sugározták ki. Így aztán legalább 45 600 évig kell várni, hogy a 74-es üzenetre válasz érkezzen a Herkules csillagképben található csillaghalmazból.