Az esetenként kényszervállalkozásként született bt. gyakran eljut olyan szintre, amikor gazdaságilag megerősödve új fejlődési pályára léphet. Ilyenkor érdemes új társasági formára váltania. Annyi bizonyos: a vállalkozások tekintélyét csak növelheti, ha jelentős törzstőkével rendelkező kft.-ként tevékenykednek - mondja Nagy Rajmund ügyvéd. Bár kétségtelen, az üzletfél részéről szempont lehet, hogy a bt.-nél a beltag felelőssége - olykor a kültagé is - korlátlan. A kft.-tagok felelőssége viszont csak bevitt vagyonuk értékéig áll fenn. Így - bár a tagoknak kedvezőbb a korlátozott felelősség - elképzelhető, hogy az üzleti partnernek egy adott személy korlátlan felelőssége többet ér egy jónevű kft.-nél. Ugyancsak megfontolásra érdemes, hogy a bt. személyegyesítő társaság, míg a kft., úgymond, pénzegyesülés, ahol elszakad a személytől a vagyon, és a korlátozott felelősségnek megvan az a hátránya, hogy a tag nem tud bármikor kilépni a vállalkozásból, csak akkor, ha van vevő az üzletrészére.

Az átalakulásról a bt. tagjainak kell dönteniük. Szükség van átalakulási tervre, hogy a cég eszközeit hogyan viszik át az újonnan létrejövő társaságba, az milyen tőkével jön létre, változnak-e tagjai. Közismert: egy kft.-nek legalább hárommilliós törzstőkét kell igazolnia. Jó tudni, hogy az átalakulás alatt a leendő kft. nem működhet előtársaságként. Tevékenységét csakis a bejegyzéssel kezdheti meg. A bt. viszont a megszűnéséig természetesen változatlanul működhet.

Az átalakulásról a taggyűlés dönt. Ezt követően 60 nap alatt szükséges elkészíteni a vagyonleltárt, és az új cég nyitó leltárát, az apportlistát, elszámolni a jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal. Az átalakulást kétszer kell közzétenni a Cégközlönyben. Ez a szabály a hitelezőket védi, akiknek aligha mindegy, hogy ha például tízmilliós követelésük van a bt.-vel szemben és a leendő kft. csak hárommilliós, hiszen - figyelemmel a korlátozott felelősségre - rosszabbul járhatnak.

Könyvelői feladat a bt. tevékenységének lezárása. A mérleg a fordulónapig - a kft. létrejöttéig - tartó időszakot öleli fel. A fordulónapot a taggyűlés határozza meg, de valójában az az időpont, amikor a cégbíróság a kft.-t bejegyzi. Nagy Rajmund ezzel kapcsolatban arra hívja fel a figyelmet: célszerű időben felkészülni a procedúrára, alaposan meggondolni az átalakulás időpontját. Megtörténhet ugyanis, hogy akár egy hiánypótlás miatt a bt. a tervezett megszűnés - mondjuk december 31. után - tovább él, tehát az eljárás átcsúszik az új naptári évbe, ez pedig a teendőket bonyolíthatja. Mert akár néhány nap az a csúszás, a "búcsúzó" cég mégsem mentesülhet az aktuális mérleg- és adóbevallás alól.

Az átalakulás változás, s ez nemcsak személyi mozgással járhat, hanem székhelyátrendezéssel, és bővülhet a tevékenységi kör is. Külföldi tag esetén szükség van kézbesítési megbízottra: a vele kötött szerződést prezentálni kell a cégbíróságon. Ha a leendő cég engedélyköteles tevékenységet akar folytatni, akkor gondoskodni szükséges az engedély beszerzéséről.

Az átalakulás helyett mód van új cég létrehozására is. Számos érv szól az egyik, ismét sok a másik megoldás mellett. Általánosságban elmondható, hogy ha költségekben nincs is túlzottan nagy különbség a két tranzakció között, az átalakulás mindenképpen bonyolultabb procedúra az alapításnál. Egy új céget maximum 30 nap alatt is bejegyez a cégbíróság. Ezért sokan választják ezt az utat. Persze ha a bt. jól működik, ha megvan a kiépített partnerköre, amelynek számít a cégnév is, érdemes energiát fektetni az átalakulásba, mert ez akár a jövő záloga lehet.