A legtöbb árukár raktározás, rakodás, közúti baleset során történik. Ezek azonban csak akkor terhelik a fuvarozót, ha azok neki felróható okokból következnek be. Az árutulajdonosok viszont sokszor csak egy kárnál szembesülnek azzal, hogy a fuvarozók felelősségbiztosítása csak korlátozottan nyújt fedezetet.

Többen úgy tudják, hogy a fuvarozó, szállítmányozó felelősségbiztosítása fedezetet nyújt bármilyen árukárra, tehát a fuvaroztatónak, árutulajdonosnak nincs kockázata. Ez azonban nagy tévedés, s többen legtöbbször akkor szembesülnek ezzel, amikor már megtörtént a baj - fogalmaznak a hazai biztosítók szakemberei. Az árutulajdonosok sok esetben nincsenek tisztában a logisztikai folyamat szereplőinek felelősségi viszonyaival, illetve azzal, hogy egy esetleges árukárnál ki és milyen mértékben tehető felelőssé a bekövetkezett eseményért - mondja tapasztalatait Zagyi Attila, a Generali-Providencia Biztosító szállítmánybiztosítási csoportvezetője. Hasonló tapasztalatokról számolt be Gálné Tóth Andrea, az Uniqa Biztosító szállítmánybiztosítási termékmenedzsere: a megbízók sokszor nem kívánnak a biztosítással foglalkozni, abban bízva, hogy a fuvarozó cégnek van felelősségbiztosítása. Bár a trend változni látszik, az a tapasztalatunk, hogy a szárazföldi, főleg közúti szállítások esetében sok esetben nem tartják szükségesnek, hogy szállítmánybiztosítást kössenek - mondta Csukás Mária, az Allianz Hungária Biztosító osztályvezető-helyettese. Ennek egyik oka, hogy még a kereskedéssel, szállítmányozással, fuvarozással foglalkozók jelentős része sem ismeri igazán a tevékenységhez kapcsolódó biztosítási lehetőségeket, a fedezetek tartalmát és lényegét. Ebben a szektorban a biztosítottság elég magas, bár a megoszlás nem egyenletes: a belföldi szállítmányozás területén korántsem olyan magas a biztosítottság, mint nemzetközi szinten, a kisebb társaságoknak egyáltalán nincs szállítmánybiztosításuk, csak a nagyobb szállítmányozó cégeknek - hangsúlyozta Döge Ferenc, a CLB Független Biztosítási Alkusz vállalati üzletágvezetője. A biztosítás megkötésekor lényeges, hogy ne csak annak díjára, de a biztosító által nyújtandó szolgáltatások terjedelmére is figyelmet fordítsunk - jegyezte meg Zagyi Attila.

A szállítmánybiztosítást elsősorban a nemzetközi szállításokra kötik a külkereskedők és a szállítmányozók, különösen légi és kombinált (vasút és/vagy közút és hajó-) fuvarokra, de egyre nagyobb az igény a "csak" szárazföldi, így a belföldi szállítmányok biztosítására - emelte ki Csukás Mária. Ami a fuvarozási ágak megoszlását illeti, a tengerentúli szállításoknál, illetve a légi szállításoknál nagyobb arányban kötnek szállítmánybiztosítást, mint a közúti - különösen EU-n belüli - szállításoknál - mutatott rá a Generali-Providencia szállítmánybiztosítási csoportjának vezetője.

A szállítmánybiztosítás megköthető eseti jelleggel egy útra, de köthető egy adott cég teljes forgalmára éves keretjelleggel is - emelte ki Csukás Mária. A kisebb vállalkozások az egy útra szóló fedezetet választják, míg az éves keretbiztosításokat főleg a közép- és nagyvállalatok kötik, akik rendszeresen nagy értékeket szállítanak - tapasztalta az Uniqa Biztosító szállítmánybiztosítási termékmenedzsere.

Új és csomagolt kereskedelmi áruknál a biztosítók szinte kivétel nélkül, a nemzetközi gyakorlatban is ismert és használt Institute Cargo Clauses angol szállítmányfeltételekkel dolgoznak. Ez az általánosan alkalmazott, úgynevezett all risks fedezet. Szükség esetén azután ezt szűkítik vagy egészítik ki az adott szállítmánybiztosítás feltételét és díjtételét meghatározandó, mit, mivel, honnan, hova kérdésekre adott válaszoktól függően. Az Allianz Hungáriánál ezeken túl számtalan, az egyes áruféleségekre speciálisan kidolgozott klauzulát is alkalmaznak. Egyedi feltétellel biztosítható az élő állat, a magvas termény, a gabonaféleség, a hűtött szállítmány, de külön feltétele van az ömlesztett olaj szállításainak is.

A szállított áru védelmére a biztosítók palettáján ott szerepelnek a tevékenységhez kapcsolódó felelősségbiztosítások is. A nemzetközi fuvarozói felelősségbiztosítás értelmében a biztosító vállalja, hogy a fuvarozó helyett teljesíti azon kártérítési kötelezettségeket, amelyet a biztosítottat fuvarozói minőségében, a nemzetközi közúti árufuvarozói felelősség, a CMR-egyezmény alapján, a fuvarozott áruban keletkezett sérülés, elveszés következtében megbízóival szemben terhelik. A szállítmányozói felelősségbiztosítás a szállítmányozási tevékenységből származó, a szállítmányozónak felróható károkat téríti meg (például az áruk elveszése, károsodása, különféle bírságok, vámok vagy hatósági elkobzás következményei). A belföldi közúti árufuvarozói felelősségbiztosítás (BÁF) a fuvarozó által a fuvarozott idegen vagyontárgyakban okozott, a fuvarozónak felróható károkra nyújt fedezetet.