A legtöbben (25,5 százalék) az üzletfelújítás, üzleti berendezések vásárlásának vissza nem térítendő támogatását látták szükségesnek - derül ki a Kisosz most készített kérdőíves felmérésének azon kérdésére adott válaszaiból, amely arra volt kíváncsi, hogy a pályázati kiírásban milyen tevékenységek támogatását tartja szükségesnek. Majdnem ugyanennyien (25,4 százalék) pedig az eszközbeszerzés, beruházás részbeni vissza nem térítendő támogatását jelölték meg. Mindez azt mutatja - véli Antalffy Gábor ügyvezető elnök -, hogy a piac nyitása és a vetélytársak hazai megjelenése a vállalkozásokat fejlesztésre ösztönözné, azonban forráshiány miatt a saját erő kormányzati támogatásban megnyilvánuló kiegészítésre szorul. Az előbbi két témakörtől lemaradva jön a foglalkoztatás támogatása, az összes válasz 17 százalékával. A kedvezményes kamatozású hosszú távú hitelprogramokat az összes válasz 14,6 százalékában jelölték meg. Antalffy Gábor szerint a Kisosz érdekkörébe tartozó vállalkozások egy része jelentős versenyhátrányban van, a piaci pozíciójának megőrzéséhez, a foglalkoztatás megőrzéséhez, bővítéséhez és a versenyképesség növeléséhez pályázati úton kormányzati támogatásokra van szükség. A vállalkozások fejlődéséhez szerinte vissza nem térítendő támogatás lenne szükséges. (MK)