BUX 43,468.28
+0.31%
BUMIX 3,801.11
+1.13%
CETOP20 1,824.74
-0.08%
OTP 8,930
+3.40%
KPACK 3,100
0.00%
0.00%
0.00%
+0.29%
+1.00%
ZWACK 17,400
+0.87%
+2.27%
ANY 1,540
0.00%
RABA 1,135
+1.79%
0.00%
+2.27%
0.00%
0.00%
OPUS 153.8
+0.52%
-4.00%
-0.74%
0.00%
+0.96%
OTT1 149.2
0.00%
-0.44%
MOL 2,900
-3.33%
+1.04%
ALTEO 2,780
+1.46%
-5.33%
+0.11%
0.00%
-0.85%
+5.26%
MKB 1,972
0.00%
0.00%
+0.34%
0.00%
0.00%
SunDell 45,800
0.00%
0.00%
-2.88%
+0.48%
0.00%
+3.59%
+3.28%
GOPD 12,400
-0.80%
OXOTH 3,490
+0.58%
0.00%
NAP 1,230
+0.99%
0.00%
0.00%
Forrás
RND Solutions
Közélet

Őrségben az etikus gyógyszerpromócióért

A gyógyszer még ma is bizalmi árucikknek számít. Kultúránkban a gyógyítás tradicionálisan kötődik a Hippokratészig viszszavezethető orvosi etika normáihoz. A betegek jogosan várják el, hogy a gyógyítás folyamatában részt vevők mindegyike – a doktor, a gyógyszergyártó, a patikus – a „salus aegroti suprema lex esto” alapelv szellemében tevékenysége során valóban a páciens érdekét tekintse legfőbb prioritásának.

A Magyarországon működő gyógyszeripari vállalatok ezen elvárás jogosságát magától értetődőnek tekintik. Tudatában vannak annak, hogy az ennek való megfelelés nemcsak kötelességük, hanem egyik alapérdekük is. A Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége (Magyosz) és az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (IGY) mint az ágazat két meghatározó hazai gyártói szövetsége világosan látja saját szerepét, felelősségét a magyar egészségügyi rendszerben. Ezek ma már messze túlmutatnak a készítmények előállításán. Napjainkban különösen aktuális kérdés az orvosságokkal kapcsolatos reklám- és ismertetőtevékenység, a gyógyszer-kommunikáció. A Magyosz és az IGY tagvállalatai elkötelezettek az etikus kommunikáció mellett, amely biztosítja a gyógyszert rendelő, forgalmazó szakemberek és a felhasználók megfelelő tájékoztatását annak érdekében, hogy a készítményekkel kapcsolatos szakmai és vásárlási döntéseiket kellő megalapozottsággal, a tények minél teljesebb körű ismeretében hozhassák meg.

A Gyógyszer-kommunikáció etikai kódexét és a Kommunikációs Etikai Bizottságot (KEB) a Magyosz az IGY-vel közösen, azzal a céllal hozta létre, hogy elősegítsék a jogszerű és erkölcsös kommunikációs gyakorlatot. Kódexünk „eurokonform” előírásokat tartalmaz, hiszen tartalmában megfelel a European Federation of Pharmaceutical Industry Associations „European Code of Practice” követelményeinek. Megalkotói és alkalmazói fontosnak tartják, hogy ez az önként vállalt szabályzat kövesse a jogi normákban bekövetkező változásokat, legyen figyelemmel a gyakorlati élet történéseire és a speciális magyarországi kihívásokra, adjon életszerű szabályozást napjaink gyógyszer-kommunikációs problémáira. Ezért a kódex nem egy statikus normagyűjtemény, a kidolgozói – időről időre történő megújításával – igyekeznek választ adni a gyógyszerpiacon felbukkanó új jelenségekre, és szükség szerint felülvizsgálják, módosítják a promóciós tevékenységek etikai szabályozását. Ennek köszönhetően mindig naprakész. Jelenleg hatályos szövege – amelynek előírásai 2007. október 5-én léptek életbe – összhangban van az aktuális jogszabályokkal, elsősorban a gyógyszer-gazdaságossági törvénnyel (2006. évi XCVIII. törvény) és az ún. „promóciós rendelettel” (11/2007. [III. 6.] EüM-rendelet), továbbá tükrözi az egyéb releváns jogszabályok (pl. gazdasági reklámtörvény, adatvédelmi jogszabályok) idevágó elemeit is.

A kódex nem ismétli, hanem inkább kiegészíti a jogszabályok szövegét, így azokkal együtt átfogó útmutatást ad a gyógyszeriparban és – tágabb értelemben – a gyógyításban tevékenykedők számára a jogszerű és etikus gyógyszerpromóciós tevékenység végzéséhez.

Amennyiben a gyűjtemény előírásaitól való eltérés gyanúja felmerül, akkor – a kódex rendelkezése szerint – a KEB az illetékes abban, hogy megvizsgálja az adott esetet és határozzon az ügyben. Az etikai bizottság bejelentésre és saját hatáskörben indíthat vizsgálatot. A gyógyszer-kommunikációval kapcsolatos etikai vétség gyanúja esetén írásban lehet a KEB-hez fordulni. Székhelye: 1134 Bp., Lehel u. 11. Postacím: 1386 Bp. 62. Pf. 970. A beadványnak az ügy elbírálásához szükséges valamennyi adatot és bizonyítékot tartalmaznia kell.

A KEB nem hatóság, ennek következtében bírságolási jogköre nincs, azonban határozatait rendszeresen nyilvánosságra hozza. A nyilvánosság ereje érezhető: a közzétett elmarasztaló határozat jelentősen ronthatja az iparágon belül és az orvosok között is az etikátlanul viselkedő vállalat megítélését.

Személyes hitvallásom, hogy az etikus gyógyszerpromóció az ágazat és fogyasztóink közös érdeke. Hiszek az Albert Schweitzer által megfogalmazott gondolatban: „Az etika annak a szükségességnek az átélését jelenti, hogy minden életet ugyanúgy akarom, ugyanúgy tisztelem, mint a sajátomat.” Ez a gondolat a gyógyszeripar és a betegek vonatkozásában különösen fontos és igaz, így KEB-elnöki tevékenységemet ennek jegyében kívánom végezni.


A szerző a gyógyszergyártók Kommunikációs Etikai Bizottságának az elnöke, a Béres Gyógyszergyár Zrt. orvosigazgatója

Szövetségben

A Magyosz és az IGY az etikus gyógyszer-kommunikáció megvalósítása érdekében 1995-ben alkotta meg Gyógyszer-kommunikáció etikai kódexét.

A gyűjtemény rendelkezéseinek a betartása felett a kódexet aláíró szövetségek által delegált – jelenleg nyolctagú – Kommunikációs Etikai Bizottság őrködik.

A KEB 2008. évi tisztújításakor a tagok – maguk közül – a következő egy évre dr. Kónya Csabát, a Béres Gyógyszergyár Zrt. orvosigazgatóját választották az etikai bizottság elnökévé.

A gyűjtemény rendelkezéseinek a betartása felett a kódexet aláíró szövetségek által delegált – jelenleg nyolctagú – Kommunikációs Etikai Bizottság őrködik.

A KEB 2008. évi tisztújításakor a tagok – maguk közül – a következő egy évre dr. Kónya Csabát, a Béres Gyógyszergyár Zrt. orvosigazgatóját választották az etikai bizottság elnökévé.-->

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek