Közélet

Megszűnt a cukorgyártás, buktuk a támogatást

A Törvényszék megerősíti a Bizottságnak a magyarországi cukoriparnak nyújtott uniós szerkezetátalakítási támogatások tekintetében egy 11 709 400 euró összegű pénzügyi korrekciót elrendelő határozatát.

A cukoripar szerkezetátalakítására vonatkozó uniós szabályok alapján szerkezetátalakítási támogatásra voltak jogosultak azok a cukoripari vállalkozások, amelyek egyebek mellett vállalták a termelő-berendezéseik teljes vagy részleges leszerelését – derül ki az Európai Unió Bíróságának közleményéből.

A részleges leszerelésre nyújtott támogatás összege a teljes leszerelésre nyújtott támogatás összegénél 25 százalékkal alacsonyabb volt.

E lehetőséggel magyar cukorgyártó vállalkozások is éltek, azonban a támogatás feltételeinek teljesítése tekintetében a Bizottság szabálytalanságokat állapított meg, és elrendelte 11 709 400 euró (3,7 milliárd forint) összegű támogatásnak az uniós finanszírozásból történő kizárását. A Bizottság szerint e szabálytalanságok abban álltak, hogy az Eastern Sugar kabai és a Magyar Cukor petőházi telephelyén található silókat nem szerelték le, ami miatt e vállalkozásoknál csak a termelő- berendezéseik részleges leszerelése valósult meg. A Bizottság az uniós finanszírozásból kizárt összeget az érintett vállalkozások tekintetében a teljes leszerelés esetén nyújtandó támogatás és a részleges leszerelés esetén járó támogatás összege közötti különbség alapján számolta ki.

Fotó: Shutterstock

Magyarország a Bizottságnak az említett összegnek az uniós támogatásból való kizárásáról szóló határozatát megtámadta a Törvényszék előtt.

A mai napon meghozott ítéletében a Törvényszék elutasítja Magyarország keresetét.

A Törvényszék először is kimondja, hogy azt a körülményt, hogy valamely siló az alkalmazandó uniós rendelkezések főszabályának megfelelően termelő-berendezésnek minősül-e, a szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában, és nem a szerkezetátalakítási folyamat végén kell értékelni. Következésképpen, ha az érintett siló a teljes leszerelésre nyújtott szerkezetátalakítási támogatás iránti kérelem időpontjában termelő- berendezésnek minősül, azt meg kell említeni e kérelemben, és a szerkezetátalakítási tervnek megfelelően le kell szerelni, ennek hiányában az ilyen támogatás nyújtásának feltételei nem teljesülnek.

A Törvényszék emellett megállapítja, hogy mivel Magyarország nem tett azonnali intézkedéseket a Bizottság által feltárt szabálytalanságok orvoslására, így a Bizottság annak ellenére nem volt köteles alacsonyabb mértékű pénzügyi korrekció alkalmazására, vagy a korrekció mellőzésére, hogy ténylegesen olyan bizonytalanság állt fenn azon kérdés megválaszolásával kapcsolatban, hogy a silók megtarthatók-e teljes leszerelés estén, amely az alkalmazandó uniós szabályok alapján lehetővé tehette volna a korrekció csökkentését vagy mellőzését.

A mai napon a Törvényszék a jelen ügyben Magyarországot támogató Olaszország (T-135/15) és Franciaország (T-156/15) hasonló kereseteit is elutasította. A Törvényszék határozata ellen annak közlésétől számított két hónapon belül kizárólag jogkérdésekre vonatkozó fellebbezést lehet benyújtani a Bírósághoz.

Értesüljön a gazdasági hírekről első kézből! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
Kapcsolódó cikkek