Az informatika fejlődése az elmúlt évtizedekben alapvetően megváltoztatta az életünket, és ez a folyamat rohamléptekkel halad előre. Az információ feldolgozását, tárolását és továbbítását végző fizikai rendszerekben ma már kvantumtechnológiát alkalmaznak, ami a szakterületen egy újabb lényeges áttörés kiindulópontját jelenti. Bizonyos speciális kvantumfizikai jelenségeket, így a kvantumos szuperpozíciót és összefonódást mint újszerű erőforrásokat kiaknázva minőségi változást lehet elérni a kommunikációban, az információs és számítástechnológiákban.

ELKH
Eötvös Loránd Kutatási Hálózat
Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium
Fotó: ELKH 

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratóriumban közel húsz nemzetközileg magasan jegyzett, hazai kutatóintézetekben és egyetemeken működő kutatócsoport dolgozik azon, hogy Magyarország a terület élvonalába kerüljön.

A laboratórium keretében megvalósuló átgondolt és összehangolt fejlesztésekkel maximalizálni lehet hazánk szerepét és jelentőségét a kvantuminformatika most kibontakozó széles horizontján.

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium stratégiai céljai a következő három évben:

I.       Kvantumkommunikációs hálózat megvalósítása

Regionális kvantumkommunikációs hálózat létrehozása, amely csatlakozik az Európai Unióban tervezett „kvantuminternethez”.

II.     A kvantuminformatika elemi építőköveinek fizikai megvalósítása

Fotonokon, atomokon és mesterséges atomokon alapuló hardverkomponensek fejlesztése kvantuminformatikai műveletekhez, és az ehhez szükséges, nemzetközi viszonylatban kiemelkedő színvonalú laboratóriumi háttér fenntartása.

III.   Kvantumszámítás és kvantumrendszerek szimulációja

Kvantumszámításban élvonalbeli tudással büszkélkedő, a nagy infrastruktúraként működtetett kvantumszámítógépeket felhasználóként alkalmazni tudó hazai szakértői bázis kiépítése.

A projekt közel 80 tapasztalt kutató mellett a kutatásokba bevont mintegy 50 doktori és 60 egyetemi hallgató közreműködésével valósul meg. A jelenleg folyó előkészítő lépések elvégzése után rövidesen az érdemi kutató-fejlesztő munka is elindulhat. A hazai kvantuminformatikai és kvantumfizikai kutatások összefogására 2020-ban létrehozott nemzeti laboratóriumot működtető konzorcium további tagja a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem.