A befektetések teljesítménymérésének globális szokványai (global investment performance standards -- GIPS) európai és amerikai szakértők munkájával a tavalyi év végére készültek el és a fejlettebb tőkepiacokon 2001 elején lépnek hatályba. A rendszert felügyelő és értelmező szakemberek budapesti tanácskozása kapcsán került kiadásra a GIPS magyar fordítása is.
A munkaértekezleten áttekintették a különböző országok teljesítménymérési rendszerének fejlettségét, a GIPS-nek való megfeleléshez szükséges hitelesítési eljárás kérdéseit, illetve a felmerülő értelmezési problémáknál követendő eljárást. A GIPS lényege, hogy a kiinduló adatok, a számítási módszertan, a kompozitok előállítása, a kiegészítő adatok közlése, valamint a teljesítmények bemutatása egységes elvekre épüljön. Alkalmazásához öt év olyan teljesítményére van szükség, amely megfelel a most összefoglalt standardoknak.
A PricewaterhouseCoopers (PwC) felmérése szerint jelenleg az európai befektetéskezelők 27 százaléka tud a szokványoknak megfelelően prezentálni, de az összes megkérdezett célja a GIPS-nek való megfelelés. A magyarnál már fejlettebb lengyel piacon a szereplők ezt a jövő vezető szokványrendszerének tartják, amely kulcsszerepet fog kapni a befektetőkért folytatott versenyben.
A szakemberek ezért a nemzetközi fejlődés mellett a lengyel példát is vázolták a Pénzügyminisztérium és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete képviselőinek. A befektetéskezelés különböző szegmenseiben mintegy 1500-2000 milliárd forintos vagyontömeg mozog. Jelenleg az azonos tevékenységre vonatkozó normák számos jogszabályban, különbözőképpen vannak definiálva, így elsősorban a szokványrendszer elméleti bázisa jelenthet segítséget a régóta formálódó tőkepiaci reformban.