A pénzügyi felügyelet (PSZÁF) a Magyar Tőkepiacban állásfoglalást tett közzé arról, hogy a Partner és a Premier Országos Önkéntes Nyugdíjpénzár félrevezető, illetve részben valótlan tájékoztatást ad a munkáltatóknak és a pénztártagoknak. A felügyelet figyelmét azok a levelek keltették fel, amelyeket abból a célból írtak, hogy a munkáltatók a korábban a Partner pénztárba fizetett tagdíjakat, munkáltatói hozzájárulásokat a Premier felé teljesítsék, illetve a Partner tagjai lépjenek át a Premierbe. A két pénztár -- hívja fel a felügyelet a figyelmet -- jogilag független egymástól.
A Partner engedélyét december 14-én a PSZÁF visszavonta. A három nappal később alakult Premier csak azokat a munkáltatókat kereshette meg jogszerűen, amelyeknek legalább egy dolgozója be- vagy átlépett ebbe a pénztárba.
A Premier tevékenységi engedély iránti kérelmét azonban -- mint az a felügyelet mostani közleményéből kiderül -- a PSZÁF 2001. február 27-i határozatában elutasította, mert alapszabálya és gazdálkodása több helyen súlyosan sértette a jogszabályokat. A határozat értelmében a Premier kassza tagokat nem vehet fel, további kötelezettségeket nem vállalhat, kifizetéseket nem teljesíthet, tagi befizetéseket nem fogadhat és befektetéseket nem végezhet. A felügyelet kötelezte a Premiert arra is, hogy tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a pénztártagok és munkáltatóik megtévesztésére alkalmas.
A PSZÁF utolsó adatai szerint a különböző névváltásokon átment Premier/Partner taglétszáma 30 ezer, a Saturnusé pedig 140 fő volt (utóbbinál a volt tízezer tag helyzete rendezetlen).