A Takarék Brókernél a múlt évben két időpontban is vizsgálódott a felügyelet. Az utóbbi esetben a felügyelet megbízásából a Tanszék Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. -- a cég tagjai a Budapesti Közgazdaság-tudományi és Államigazgatási Egyetem pénzügy tanszékének oktatói -- folytatta le az átfogó helyszíni vizsgálatot. A jelentések alapján a felügyelet számos működésbeli hiányosságot tapasztalt a brókercégnél.
A befektetési szolgáltató például olyan "kölcsönszerződés" elnevezésű formanyomtatványt használt, melyet üzletszabályzata mellékleteként nem hagyott jóvá a felügyelet. Az említett formanyomtatványon az alábbiak szerepelnek: "A kölcsönadót kamatbevétel nem illeti meg, abban az esetben sem, ha kölcsönvevőnek nyeresége keletkezik. A kölcsönadó egyúttal lemond az Épt. alapján őt megillető nyereségről."
Ezek viszont nem állnak összhangban a törvény azon rendelkezésével mely szerint az ügyfél értékpapírját kizárólag értékpapírügylet teljesítéséhez lehet felhasználni. A felügyeleti indoklás szerint a társaság jogszabályellenesen jár el, amikor az értékpapír-kölcsönügyleteken keletkezett nyereségét a kereskedelmi tevékenységi bevételei között mutatja ki.
A brókercég vezetősége által kiadott közlemény szerint viszont a jogszabályoknak és a piaci gyakorlatnak megfelelően jártak el, s álláspontjuk szerint a PSZÁF fenti értelmezése rendkívül hátrányosan befolyásolja a piac működését. Ezért úgy vélik, a törvény módosításakor a kölcsönügyleteket piacszerűbben és ellentmondásoktól mentesen kell majd szabályozni. A határozatban szerplő hiányosságok többsége a vizsgálatot megelőző évben történt, amelyek kiküszöbölése megtörtént vagy folyamatban van -- tették hozzá.
A felügyelet határozata ellen a Takarék Bróker nem fellebbezhet, de bírósági felülvizsgálatot kérhet. Lapunk értesülései szerint a cég nem él majd ezzel a lehetőséggel.