Az év elején hatályba lépett villamosenergia-árszabályozás -- a többi áramszolgáltatóhoz hasonlóan -- az egyetlen A kategóriás Démászt is hátrányosan érintette. A Magyar Villamos Művek (MVM) Rt.-vel azóta nyugvópontra jutott vita ellenére jelentősen szűkült a szegedi társaság árrése, az üzemi eredménye és a működési cash flow-ja. A bruttó fedezet 3,46 százalékkal esett 8,7 milliárd forintra.
A fentiek miatt a Démász teljesítménye leginkább az operatív tevékenység tekintetében hasonlítható össze a bázisadatokkal. Itt egy negatív és egy pozitív jelenség tapasztalható.
Az értékesített villamos energia mennyisége mindössze 0,29 százalékkal nőtt, sőt a fogyasztási napokra vetítve is csak 0,84 százalékos az emelkedés. Az eltérés a tavalyi szökőévből és az idei munkaszüneti napok nagyobb számából ered. A lakossági és közösségi fogyasztás 2,15, míg a teljesítménydíjas értékesítés 1 százalékkal bővült. Ellenben a magas tarifájú egyéb fogyasztás 3,85 százalékkal esett vissza.
Örömteli jelenség a hálózati veszteség jelentős csökkenése. Az ellenőrzések és a műszaki fejlesztések hatására ez az érték 12,48 százalékról 11,45-ra mérséklődött.
A kedvezőtlen piaci környezet ellenére a társaság továbbra is intenzív beruházási politikát folytat, ezért az aktivált saját teljesítmények értéke és az értékcsökkenési leírás egyaránt jelentősen nőtt. Az 1,61 milliárd forintos üzemi eredmény 45,86 százalékos visszaesést mutat. Szintén a beruházások emelkedése indokolta a csökkenő pénzügyi eredményt.
A Démász az első fél évben 1,51 milliárd rorintos profitot ért el, ami 45,42 százalékkal kisebb a bázisnál. A befektetőket csak az vigasztalhatja, hogy a július 7-től módosított tarifarendszer az év hátralévő részében kedvezőbb árrést fog eredményezni.