A Magyar Nemzeti Bank júliusi előzetes hitelmérlege szerint a hónap folyamán csökkent a forgalomban lévő készpénzállomány a gazdaságban. A szűkebb értelemben vett pénzmennyiség (az M0), a kötelező tartalékszabályozás változásának hatásaitól megtisztítva, éves szinten 15,4 százalékkal nőtt.
Szintén emelkedett, 60,1 milliárd forinttal a jegybank központi kormányzattal szembeni nettó követelése, miközben az egyéb monetáris intézetekkel szembeni tartozása 21,3 milliárddal nőtt.
Ezzel egy időben a külfölddel szembeni nettó követelésállomány 15,5 milliárd forinttal csökkent.
A mérleg másik serpenyőjében a kormányzattal szembeni követelések állománya 10 milliárddal, míg a kormányzat betétei 70,1 milliárddal mérséklődtek.
Az egyéb monetáris intézmények 110,3 milliárd forinttal kevesebb betétet helyeztek el a jegybanknál, és ezzel együtt hiteltartozásuk is 131,6 milliárd forinttal csökkent, ami elsősorban az aktív repoállomány 129 milliárdos csökkenéséből adódott.
A hó végi állományok alakulásától azonban az egyéb monetáris intézményektől származó forrástételek átlagállománya eltérően változott: a bankszámláké 7,3 milliárd forinttal nőtt, a devizaforrásoké 23,2 milliárddal, a forintbetéteké pedig 16,8 milliárddal csökkent.