Az a pénzösszeg, amit a részvénytársaság fizet ki az adott gazdasági időszakban elért adózott eredménye terhére tulajdonosai (más néven: részvényesei) számára, tulajdoni hányaduk arányában. A nyereség ki nem fizetett része az eredménytartalék, amely lehet a társaság további finanszírozásának alapja, de egy későbbi időpontban akár kifizetésre is kerülhet osztalékként. Az osztalék mértékéről a társaság közgyűlése dönt, kifizetése egyaránt történhet készpénzben, vagy további részvényekben. Magyarországon az osztalékjövedelmet tizenöt százalékos személyi jövedelemadó terheli, amelyet a társaság teljesít, levonással.