Munkavállalói résztulajdonosi programokat (MRP) már eddig is indíthattak a jogosult vállalatok, július közepétől pedig a törvény lehetőséget teremt ún. különleges munkavállalói résztulajdonosi programok (KMRP) alkalmazására is. Az új szabályozás a régitől speciálisan eltérő lehetőséget biztosít a munkavállalók vagy felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagok számára a társaság vagyonrészeinek megszerzésére. Melyek a fontos újdonságok, és várhatóan hányan élnek majd ezzel a lehetőséggel?

A javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló munkavállalói résztulajdonosi programot eredetileg az azonos nevű programról szóló 1992-es törvény 2015. évi módosítása vezette be. A 2021. június 15-én elfogadott törvény ezt módosította, megteremtve a különleges munkavállalói résztulajdonosi program jogszabályi hátterét. Az új szabályozás a régi alapvető szabályaira épül, de attól speciálisan eltérő tulajdonszerzési lehetőséget nyújt a részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság vagyonrészeinek (részvény vagy üzletrész) megszerzésére a társaság munkavállalói vagy felügyelőbizottsági, illetve igazgatósági tagjai számára.

Fotó: Shutterstock

Az új törvény sokféle új lehetőséget teremt, amelyekkel azonban korlátozások is járnak. Nézzük, melyek a főbb eltérések!

  • A KMRP a jogosult személyek megkeresése és programindítása alapján jön létre. Éppen ezért a javadalmazási politika keretében megszerezhető pénzügyi eszközök kezelését szolgáló MRP-re irányadó szabályok alkalmazása egy az egyben ki van zárva.
  • KMRP alapításához szervezőbizottságot kell létrehozni; az alakuló közgyűlésen kell elfogadni az alapszabályt és megválasztani az operatív működésért felelős szervet és a vezető tisztségviselőket. A közgyűlésen a résztvevőt a befizetése arányában – befizetés hiányában egyenlő arányban – illeti meg a szavazati jog.
  • Az érintett társaság a vagyonrészek megszerzése érdekében a KMRP-szervezet működésére fordítható vissza nem térítendő vagyoni hozzájárulást nyújthat.
  • Érdekes lehetőség, hogy a munkavállalók a KMRP-szervezet megalakítása mellett a KMRP kezelésére a vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény szerinti vagyonkezelő alapítványt is alapíthatnak. Az ilyen vagyonkezelő alapítvány több KMRP-t is kezelhet.
  • Sajátos megoldás, hogy a KMRP résztvevőinek száma a szervezet megalakulását követően nem növelhető, és a szervezeti tagság főszabályként nem is szüntethető meg. A KMRP résztvevőjének halála esetén a tagi részesedés örökölhető, továbbá haláleseti kedvezményezett jelölhető, amelyek hiányában új résztvevő szerezhet tagságot.
  • Az MRP-től eltérően a KMRP-program határozott és legalább tízéves időtartamban működtethető, aminek indokoltsága a jelenlegi körülmények és különösen a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt megkérdőjelezhető. Az időtartam elteltét követően a végrehajtó szervezet által megszerzett vagyonrészeket vagy azok ellenértékét átadja a résztvevőknek, és a végrehajtó szervezetet meg kell szüntetni.
  • További korlátozás, hogy a KMRP által az alakuláskor kiválasztott vagyonkezelési mód a határozott időtartam alatt nem változtatható meg.
  • A KMRP lezárását jelentő záró közgyűlést a KMRP ügyvezető szerve hívja össze a KMRP szervezet jogutód nélküli megszüntetéséről való döntés érdekében. (Ha lejár például a KMRP működési ideje, vagy a társaság jogutód nélkül szűnik meg, illetve ha a résztvevők száma tíz fő alá csökken, és ezt nem pótolják.)

Láttuk, hogy a KMPR-re vonatkozó új szabályozás több fontos jellemzőt illetően eltér a jelenlegitől. Vajon hányan használják majd, van-e létjogosultsága ennek a törvénynek? A civil szervezetek névjegyzéke szerint Magyarországon jelenleg 53 munkavállalói résztulajdonosi programszervezet van bejegyezve (kettő végelszámolás alatt áll). Közülük mindössze négy tartozik a KMRP által lefedett személyi körbe. Mivel a KMRP hatálya alá tartozó szervezetek jellemzően zártkörűen működnek (zrt. vagy kft.), a vagyonrészeik nem forognak tőzsdén, így az értékpapírok KMRP általi megszerzésére viszonylag korlátozott a lehetőség (például ha az érintett társaság tőkét emel). Emiatt, továbbá az említett szigorúbb feltételek és a jelenlegi gazdasági körülmények miatt nem várható, hogy az arra jogosultak tömegesen alapítanak majd KMRP-szervezetet. Még akkor sem, ha a törvénymódosítás előterjesztőinek indokolása szerint a KMRP a hatályos szabályoknál rugalmasabb kereteket biztosít.