Az 1999 második felében indult fellendülés már tavaly 5470 milliárd dollárra emelte a világexport értékét. Eközben a nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerülő áruk árszínvonala 1,5 százalékkal esett, mert az olajárak emelkedésénél erősebb hatású volt a mezőgazdasági és a feldolgozóipari termékek árcsökkenése. A szervezet jövőre is jelentős, a kilencvenes évek 6,5 százalékos átlagát meghaladó mértékű növekedést valószínűsít.
A magyar export, illetve import bővülése az idén egyaránt 10 százalék körül prognosztizálható a WTO szerint. Az egy főre jutó árukereskedelem tekintetében tavaly csupán Csehország előzte meg Magyarországot a régióból. Az átalakuló gazdaságok egyharmadának exportja nem érte el az 1995-ös szintet sem, pedig néhányuk sokat profitált az olajárak emelkedéséből.

Az elmúlt évben az uruguayi forduló során elhatározott vámtarifa-csökkentések legnagyobb része már hatályban volt. Így az 1994 és 1999 közötti időszakban 10 százalékkal, 39,4 milliárd dollárra csökkent az Egyesült Államok, az Európai Unió és Japán által beszedett importvámok összege. A három régió mintegy 50 százalékkal részesedik a világ behozatalából -- tekintetbe véve az említett időszak 40 százalékos importnövekedését, a behozatal terhei egyharmaddal csökkentek az adott periódusban.
Észak-Amerika mellett Ázsia keresletének növekedése bizonyult a bővülés motorjának -- mindkét kontinens kivitelének és behozatalának dinamikája jóval a világátlag fölött alakult. A rendszerváltó gazdaságokba, Latin-Amerikába és Afrikába irányuló áruimport, illetve a kereskedelmi szolgáltatások behozatala egyaránt csökkent a gyenge kereslet következtében, ugyanakkor az utóbbi két régió átlag feletti mértékben tudta növelni áruexportja értékét.
A fejlődő országok árukivitelének 9 százalékos növekedése 27,5 százalékra javította az országcsoport részesedését a világexportból. Ez csak részben a magasabb olajárak következménye, ugyanis a feldolgozóiparnak mind a kilenc árucsoportjában megfigyelhető volt a fejlődők arányának növekedése. A kilencvenes évek folyamán részesedésük a feldolgozóipari kivitelből 17-ről 25 százalékra nőtt.
A kilencvenes évek során 1999-ben volt a legkisebb a különbség a világ kereskedelmének, illetve kibocsátásának növekedési üteme között. Az előbbi javára érvényesülő, korábbi jó néhány százalékos rés eltűnése azonban valószínűleg átmeneti jelenségnek bizonyul.
Noha a regionális integrációk felgyorsíthatják a tömbön belüli kereskedelem fejlődését, a négy legjelentősebb integráció belső árucseréjének bővülésének mértéke a kilencvenes évek folyamán nem haladta meg a világkereskedelem növekedési ütemét. Tavaly a NAFTA belső áruforgalma 11 százalékkal bővült, míg a Mercosur-országok recessziója negyedével mérsékelte az egymás közti árucserét. Az EU belső kereskedelme elmaradt a külső fejlődésétől, míg az ASEAN-csoporton belüli árucsere növekedése meghaladta az integráción kívülre irányuló export bővülését.