A jugoszláviai politikai fordulat kiteljesedését akadályozzák az ellenzéki DOS-on belüli törésvonalak. A Vojiszlav Kostunica elnök és Zoran Djindjics közötti viták tétje a milosevicsi hatalmi struktúrák, a titkosrendőrség, a karhatalmi erők, a hadsereg és a gazdasági klientúra továbbélése, avagy felszámolása lesz. A hazájában szavahihetősége és őszintesége okán továbbra is a legnépszerűbb politikusnak számító Kostunica a teljes rendszer leépítését szorgalmazza. A 18 pártból álló ellenzéki DOS köreiben megkerülhetetlen Djindjics személycserék útján, lényegi változtatások nélkül az új rendszer szolgálatába állítaná a milosevicsi hatalmi gépezetet. A demokratikus átmenet tekintetében kulcsfontosságú, ám mindeddig elmaradt lépésekre leghamarabb a december 23-i választások után kerülhet sor, addig Milosevics szocialistái uralják a tényleges hatalmat gyakorló szerb köztársasági parlamentet. Az ellenzék által dominált jugoszláv szövetségi törvényhozás és elnöki poszt nem elégséges eszköz a hatalomváltás véghezvitelére.
A változások esélyét azonban napról napra csökkenti az, hogy a Milosevics-rendszer emberei egyelőre a helyükön maradhattak, és így alkalmuk nyílhat a reformok fékezésére, megakadályozására. A régi káderek menesztésének halogatása kikezdheti a nemzetközi közösség által megelőlegezett bizalmat is. Ugyanez az egy helyben toporgás jellemzi a piacgazdasági átalakulást érintő kérdéseket. A jelenlegi szerb törvényességi állapotok mellett jogos a külföldi befektetők körében tapasztalható óvatosság.
A helyzet ellentmondásosságát fokozza Szlobodan Milosevics visszatérési kísérletként értékelhető legutóbbi televíziós interjúja, amelyben az exelnök bukása óta első alkalommal lépett a nyilvánosság elé. A választási kampány éleződését jelző kétórás interjúban Milosevics kategorikusan visszautasította az elmúlt évtizedben folytatott tevékenységét ért vádakat, elítélte az ENSZ-et, és tagadta a választási csalások tényét, egyúttal puccsnak minősítette az októberi eseményeket. A közvélemény-kutatások alapján a szocialista párt 10-15 százalék közötti támogatásra számíthat december 23-án, s így a legerősebb ellenzéki erőként juthat a szerb parlamentbe. Maga a szocialisták újraválasztott pártelnöke a személyes megmérettetést elkerülendő csak listán indul a választásokon, igaz, ott a legelső helyen szerepel Milosevics neve -- tudósít a New York Times.