A kelet-közép-európai államok csatlakozása nyomán elkerülhetetlenné válik a korábbi, vasfüggőny menti övezet gyorsított fejlesztése -- érvelt a három regionális vezető. Mint Erwin Pröll, Alsó-Ausztria tartományi főnöke fogalmazott, a térség máris prosperál, és félő, hogy a gazdasági tevékenység gyors élénkülése elakad az igényektől elmaradó infrastruktúra-fejlesztésen. Bécs polgármestere, Michael Hupl és Burgenland tartományfőnöke, Hans Niessl társaságában felhívta a szövetségi közlekedési miniszter figyelmét, hogy a térségben lakik Ausztria lakosságának fele, ezért ne halogassa tovább a szükséges döntések meghozatalát.
A megfogalmazott fejlesztési igények szerint mindenekelőtt Bécset kellene alkalmassá tenni, hogy el tudja látni a transzeurópai hálózati (TEN) rendszerben számára kijelölt csomóponti szerepkört. Ehhez azonban nagy számban kellene fejleszteni olyan közlekedési vonalakat, amelyek a korábbi keleti blokk irányába épültek ki, de a kapacitásuk mára elégtelenné vált. A közzétett nyilatkozat szerint a fejlesztéseket Bécs közvetlen közelében kellene kezdeni új, nagy áteresztőkapacitású körgyűrűszakaszoknak észak- és délkeleten való megépítésével.
A nagyszámú javaslat közül Magyarország számára különösen fontos lehet az az elképzelés, amely szerint a Bécsből az Adria irányába menő forgalom egy részét Sopron és Szombathely érintésével kellene lebonyolítani, vasúton és közúton egyaránt. Ezzel mellesleg tehermentesíteni lehetne a Bécs--Graz közötti déli autópályát a várható erőteljes forgalomnövekedés hatásaitól. A nyugat-magyarországi szakaszoknak az osztrák fejlesztési tervekbe való bekalkulása révén akár Bécs, akár Alsó-Ausztria, akár Burgenland könnyebben csatlakozhatna az EU távlati terveiben vázolt 5. számú transzkontinentális folyosóhoz, amely Szlovéniából kiindulva -- Magyarországon keresztül -- tart Ukrajnába.
Külföldi szakaszok fejlesztésének, illetve igénybevételének az osztrák tervekbe való bekalkulálását dühödten elutasította a szövetségi közlekedési miniszter. Monika Forstinger szerint felér Ausztria elárulásával, ha valaki arra törekszik, hogy kapacitásbővítő fejlesztések a határokon kívül menjenek végbe. Az ellenvetést Bécs polgármestere azzal intézte el, hogy közlekedési vonalak gyakorta tartanak külföldre, illetve folytatódnak ott.