Az ausztriai belpolitikai helyzet múlt évi alakulása, valamint Burgenland tartományfőnöke, Karl Stix visszavonulása kedvezőtlenül befolyásolta az osztrák tartomány, valamint Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye által létrehozott West/Nyugat-Pannónia eurorégiós tavalyi együttműködését. Ugyanakkor az érdekszövetségben részt vevők várakozása szerint az idén új lendületet vehet az eurorégiós munka. Mindezt Hans Niessl, Burgenland jelenlegi tartományfőnöke is szorgalmazza -- mondta lapunknak Varga Mariann, a Győr megyei önkormányzat eurorégiós ügyekkel foglalkozó osztályvezetője.
A Nyugat-Pannónia eurorégió elmúlt két évéről elmondható, hogy a szervezet alakulásakor meghatározott négy projekt közül jelenleg is folyik Észak-Burgenland és Győr megye, valamint Dél-Burgenland és Vas, illetve Zala megye területfejlesztési koncepciójának egyeztetése. (Mindez nem a koncepciók párhuzamba állítását jelenti, hanem azok kölcsönös tanulmányozásáról, megismeréséről van szó.)
A másik projekt keretében -- az érintett térségekben a közlekedési hálózat formálásának egyik módjaként -- Burgenland partnerként csatlakozhatna a magyar régiók által tervezett észak--déli közúti közlekedési és gazdasági tengelyhez. E törekvést nehezíti, hogy Ausztria s így az osztrák tartomány is elsősorban a vasútfejlesztést szorgalmazza.
A szükséges nemzetközi egyezmény híján kevés előrelépés történt az eurorégió által ugyancsak célul tűzött határátkelőhelyek megnyitása ügyében. Ugyan Vas, valamint Győr megyében -- Zsira és Lutzmannsburg között -- is kialakították PHARE CBC-pénzek bevonásával a gyalogos- és a kerékpáros-átkelőt és az oda vezető utat, de az említett ok miatt egyik átkelő sem üzemel.
A West/Nyugat-Pannónia eurorégióban részt vevő megyék elnökei és a burgenlandi tartományfőnök e hónap végén találkoznak Eisenstadtban (Kismarton). A megbeszélés napirendjén az eurorégiós munka újbóli beindítása szerepel. Az ezt követő időszakban várható az érdekszövetség következő tanácsülése.