Februárban -- az előzetes adatok alapján -- 58 millió eurós hiány halmozódott fel a folyó fizetési mérlegben. A deficit mértéke sokkal kisebb, mint amit az eddigi trend, illetve a piaci szakértők véleménye alapján várni lehetett. A Reuters által megkérdezett elemzők előrejelzése 166 millió eurós hiányt jelzett erre a hónapra.
A mostani adatok azokat a szakértőket igazolták, akik pozitív meglepetést vártak (VG, 2001. április 2.). A folyó fizetési mérleg 12 hónappal korábban 158 millió eurós deficitet mutatott, vagyis az idén februárban keletkezett hiány majdnem 100 millióval kisebb. Ez elsősorban az áruforgalom kiadási többletének csökkenésére vezethető vissza. Miközben az árukivitel dinamikája -- euróban számolva -- éves alapon továbbra is 22-23 százalék körüli, addig a behozatal növekedési üteme februárban "csupán" 16,5 százalékos volt.
A kivitel kedvező alakulása azért is jó hír, mert arra utalhat, hogy a globális lassulás ellenére fenntartható a magas exportdinamika -- mondja Kovács György, a DG-Bank makroelemzője. A konjunkturális időszak megrendeléseire vezeti vissza a mostani exportdinamikát Sonja Gibbs, a Nomura londoni elemzője. A szakértő -- MTI által idézett -- véleménye szerint a magas kiviteli dinamika az év egészében nem lesz tartható.
Nehezebb az importadatok értelmezése, az ugyanis igen erősen ingadozik. Valószínű, hogy időbeli eltolódások is közrejátszanak abban, hogy a februári import 500 millió euróval kisebb a januárinál. Az azonban még nem világos, hogy a januári behozatali adat ezért volt-e ilyen magas, vagy majd a márciusi szám lesz újra rossz -- mondja Kovács.
Továbbra is kedvezően alakul a szolgáltatásokon belül az idegenforgalom egyenlege. Figyelemre méltó ugyanakkor, hogy az év első két hónapjában a magyarok is többet utaztak külföldre.
Az árumérleg februári alakulása nem tudta teljesen ellensúlyozni a januári hatalmas hiányt, így az év első két hónapjának áruforgalmi egyenlege még így is bő 120 millió euróval nagyobb, mint 2000-ben. Ugyanez igaz a folyó fizetési mérleg egészére is, itt a tavalyinál 60 millióval nagyobb a hiány.
Hasonló a helyzet a folyó tételeken kívüli, úgynevezett nem adóssággeneráló finanszírozási tételekkel. Januárban a Matáv--MakTel ügylet igen erőteljesen rányomta bélyegét a fizetési mérlegre, a második hónapban azonban -- nagy magyar részesedésszerzés hiányában és a nagymértékű tőkebeáramlásnak köszönhetően -- igen kedvezően alakult a közvetlen tőkebefektetés egyenlege. A 268 millió eurós beáramlás a Magyar Nemzeti Bank kimutatásai szerint az utóbbi időszak egyik legjobb adata. Egyelőre nem is látszik olyan jel, ami a közvetlen tőkebeáramlás lassulását vetítené előre -- mondja Gibbs, aki ugyanakkor kiábrándítónak nevezi a portfólióbefektetések alakulását. A hónapok óta nettó tőkekiáramlást mutató sor februárban nullszaldó körüli eredménnyel zárt.