Az Országos Nyugdíj-biztosítási Főigazgatóság (ONYF) a nyugdíj-biztosítási önkormányzat (korábbi felügyeleti szerv) felhatalmazása alapján, részben világbanki forrásokra alapozva 1997 őszén pályázatot írt ki új nyilvántartási rendszerének megvalósítására. A pályázatot az IDOM Rt. által képviselt konzorcium nyerte 1998 tavaszán 17,3 millió dolláros ajánlattal. A szerződés szerint 1999. december végéig kellett a feladatot végrehajtani.
Az IDOM Rt. alvállalkozói írásban értesítették a vevőt arról, hogy nem kívánják a szerződést az IDOM Rt. alvállalkozójaként teljesíteni. Többszöri eredménytelen felszólítás után az ONYF 2001. március elején a szerződést felmondta.
Ezt követően az alvállalkozók bejelentették, hogy egy IT-COM Kft. nevű cég eleget tudna tenni a feltételeknek, s hajlandó a szerződésért felelősséget vállalni. Egyúttal az alvállalkozók kiadtak egy nyilatkozatot, hogy a félkész szoftver forráskódjait -- amire az egész rendszer épül -- és az ehhez fűződő jogokat hajlandók átruházni az IT-COM Kft.-re. Ez alapján csak ez a vállalkozás volt képes folytatni a rendszer további kiépítését. Másrészt ez a 3 millió forintos (körülbelül 10 ezer dolláros) törzstőkéjű cég volt az egyetlen, amely vállalta, hogy 250 ezer dollár azonnal lehívható bankgaranciát nyújt a megbízónak.
Az internetes újságban megjelent hír szerint Keller László (MSZP) képviselő kifogásolta, hogy a fejlesztést versenytársak nélküli meghívásos pályázat útján juttatta az ONYF az IT-COM Kft.-nek. Állítása szerint az eljárás egyetlen célja a közbeszerzési törvény kijátszása volt. Az ONYF szerint a képviselő állításai alaptalanul sértik az intézmény becsületét.
Ha az ONYF nem nyílt eljárás mellett dönt, akkor a korábban elvégzett alvállalkozói munka (forráskódok) és az ONYF ezzel kapcsolatos saját erőfeszítései (elkészített specifikációk, rendszertervek) kárba vesztek volna, hiszen itt nem lehetett volna feltételül szabni, hogy a pályázó már rendelkezzen ezekkel. Egy ilyen eljárás során a feladatok újra elvégzése súlyos károkat okozott volna a beszerző intézménynek, és legalább egy évvel késleltette volna a megvalósítást. Az ONYF informatikai rendszerének fejlesztése eddig mintegy négymilliárd forintba került, s további hárommilliárd forint szükséges az adatbázis teljessé tételéhez.