Nem csak a két évre elfogadott költségvetés vet gátat az egészségügyi ellátási kapacitások bővülésének, az intézmények fenntartói sem igényelnek jelentős fejlesztéseket, arra csak a hiányszakmákban kerül sor. Ez derült ki a térségi koordinátoroktól az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak (OEP) eddig jelzett igényekből -- tudtuk meg Oberfrank Ferenctől.
A hatályos jogszabály szerint a megyei egészségpénztárak szeptember elejéig juttatják el pályázataikat az OEP-nek a gyógyintézmények jövő évi egészségügyi kapacitási igényeiről. Az OEP pedig -- az orvosi szakma véleményét figyelembe véve -- a hónap végén dönt: januártól mennyivel javasolja bővíteni az általa finanszírozott egészségügyi intézmények körét. A végleges gyógyítási kapacitásokról az egészségügyi miniszter dönt az év végén.
A főigazgató az általa eddig megismert igényekből az intézményrendszer átalakításának szándékát tapasztalja, ami szerinte annak is köszönhető, hogy az OEP munkatársai segítettek a finanszírozási pályázatok elkészítésében, felhívták a figyelmet: mire érdemes s mire kár finanszírozási pályázatot benyújtani. Örvendetes, hogy a kórházak tulajdonosai a lakossági szükségleteknek megfelelően bővítik az onkológiai, a bőrgyógyászati ellátást. Az idős krónikus betegek körének növekedése miatt pedig vélhetően gyarapszik az ápolási osztályok száma. Néhány nagy értékű -- komputeres tomográf, echokardiográfia -- diagnosztikai eszköz finanszírozására is érkezett igény, itt a biztosító megvizsgálja: a regionális egyensúly érdekében szükséges-e a drágán működtetett eszközök tb-finanszírozásba vonása. A vesebetegek számának évi 8-10 százalékos növekedése miatt várhatóan bővül a jelenlegi 761 művesekezelő hely száma, e területen a magántőke beruházásaira számítanak.
A főigazgató azt is tapasztalta, hogy az intézmények fenntartói néhány feladatot vállalkozásba adnának. A fővárosban egész szakrendelő intézet kiadására is van példa, s néhány kórházban a kémiai és mikrobiológiai laboratóriumokat vállalkozásban üzemeltethetnék. Az említett vállalkozások eddig a kórházakkal voltak szerződéses viszonyban, ám ha a tulajdonsok azt igénylik, januártól az OEP közvetlenül velük köt finanszírozási szerződést. A főigazgató azt reméli, hogy a vállalkozó hatékonyabban tudja működtetni az említett gyógyítótevékenységeket, mint azt a kórház teszi, hiszen a tb-büdzsé szűk.
Kérdésünkre, kapnak-e további haladékot a gyógyintézmények a miniszteri rendeletben meghatározott gyógyítási minimumfeltételek teljesítésére, azt válaszolta: az 1998-ban hozott rendelet szerint a tárgyi, személyi, szakmai, gép- és műszerfeltételeket szeptember 30-ig meg kell teremteniük. Ezzel valamennyi gyógyintézmény fenntartója tisztában van. Korábban a hiányos gyógyítási feltételek miatt ideiglenes működési engedélyt adott számukra az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat. Januártól azonban csak olyan finanszírozási pályázatot fogadhat el az OEP, amely mellé a gyógyintézményt fenntartó végleges működési engedélyt is benyújt.