A cégbírók javasolják, hogy készüljön országos nyilvántartás azokról az alapító tulajdonosokról és tisztségviselőkről, akiknek működése alatt az adott gazdasági társaság fantomcéggé vált. Lényegesek tartanák annak törvényi rögzítését is, hogy a regisztrált cégvezetők meghatározott ideig -- legalább öt évig -- ne létesíthessenek belföldi gazdasági társaságot. Gál Judit, a Cégbírák és Gazdasági Bírák Országos Egyesületének elnöke a Világgazdaságnak elmondta: a nyilvántartás révén a cégbíróság ugyanúgy ellenőrizhetné az alapítási jogosultságot, mint ahogy ma vizsgálja a cégnév megfelelőségét. Jóllehet ez a bíróságoktól további többletmunkát igényelne, ami azonban bőven megtérülne azáltal, hogy a fantomvállalkozások nem "termelődnének újra" -- hangsúlyozta az elnök asszony.
Az utóbbi időben erősödik a fantomcégek kiszűrésére irányuló munka.
A hatóságok -- különösen az adóhivatal és az ügyészség -- mind gyakrabban kezdeményez törvényességi felügyeleti eljárást a gyanús vállalkozások feltárására, illetve megszüntetésére. A cégbíróságok hivatalból havonta több száz ilyen eljárást indítanak. Cégbírósági kezdeményezésre az év első hat hónapjában például több mint másfél ezer fantomvállalkozást töröltek. Nem ritka eset azonban, hogy a bíró egy-egy új gazdasági társaság bejegyzésekor az üzleti életből nem sokkal korábban kiiktatott fantomcég alapítóinak, vezetőinek nevére bukkan. Az ilyen manipulációkat védené ki a javasolt szabályozás, amely külföldön sem ismeretlen. Így például Hollandiában a cégalapítás engedélyezése előtt az igazságügyi minisztérium hosszasan vizsgálja a leendő vállalkozást -- utalt rá Gál Judit.
Mint azt a Világgazdaság megírta: napirenden a cégtörvény módosítása. A változtatásokat a jogharmonizációs feladatok, az elektronikus aláírásról szóló törvényen alapuló cégbejegyzés meghonosítása, illetve a cégtörvény alkalmazási gondjai indokolják. A közösségi joggal történő egyeztetés körébe tartozik például a képviseleti jog bejegyzésével kapcsolatban megkívánt rendelkezések meghozatala. Az elektronikus cégeljárás csak fokozatosan és bizonyos kísérleti idő után valósítható meg. A tapasztalatok alapján szükségesnek látszik a fantomcégekkel szembeni erőteljesebb fellépés. Ezért tervezik a fantomizálódó társaság tagjaira vonatkozó felelősségi szabályok szigorítását is. A törvény ugyancsak rendezni fogja a hivatalból törölt vállalkozások után maradt vagyon jogi sorsát.
Az igazságügyi tárcánál elmondták: ez idő tájt öntik végleges formába a cégtörvény módosításának koncepcióját, figyelemmel a tervekre érkezett cégbírói javaslatokra is.