Az idei első fél évben 45 százalékra emelkedett azon vállalkozások aránya, amelyek növekvő értékesítést tapasztaltak, illetve a korábbi 22 helyett 19 százalék volt a csökkenő értékesítést jelzők aránya. Az ágazati megítélést vizsgálva ebben a fél évben a legkedvezőbb pozíciót az ipartól a kereskedelem vette át. A kereskedővállalkozások 57 százaléka jelzett az idén növekedést, ám a szolgáltatók körében 33 százalékuk növekvő, 58 százalékuk viszont csökkenő értékesítésről adott számot.
A méret szerinti csoportosítást vizsgálva a közepes vállalkozásoknál továbbra is javulás tapasztalható. Már a harmadik felmérés alkalmával ítélte úgy a válaszadók 77 százaléka, hogy az összes értékesítés volumene nőtt. A nagyvállalatoktól az előző félévinél kedvezőbb vélekedésről, növekedésről kapott a HBMKIK visszajelzést.
Ami a várakozásokat és a terveket illeti, a vállalkozások 28 százaléka gondolja úgy, hogy üzleti helyzete a következő hat hónap során javul. Változatlanságra -- az előző fél évhez hasonlóan -- 59 százalékuk számít, míg romló üzleti helyzetet 13 százalékuk vár. Ez megegyezik az egy évvel korábbi aránnyal. A vállalkozások mérete tekintetében az idén is inkább a közepes cégek számolnak növekedéssel.
Az ágazati bontást illetően az előző fél évvel szemben az ipari és a kereskedelmi vállalatok számára kedvezőbbek a kilátások. Többségük (54 százalékuk) változatlan jövedelmezőséggel kalkulál, és most is 31 százalékuk érzi úgy, hogy a következő hat hónap során profitabilitásuk javulást mutat.
Mindazonáltal az üzleti tevékenységet akadályozó, illetve a beruházást motiváló tényezők között a válaszadók a kereslethiányt említették az első helyen (73 százalék). Továbbra is sokan küszködnek tőkehiánnyal, arányuk ebben a fél évben is elérte a 41 százalékot. Ezt követi 14-14 százalékkal a külpiaci értékesítés problémája, illetve a munkaerő- és a szakemberhiány. A kapacitáshiányt 10 százaléknál valamivel kevesebben nevezték meg. A tervezett beruházások fő motivációját illetően a válaszadók 66 százaléka a korszerűsítést jelölte meg, a második helyen az expanzió szerepelt. A környezetvédelem és a munkahelyteremtés -- mint lehetőség -- gyakorlatilag említésre sem került a válaszadók körében.