A koalíciós pártok tandíjjal kapcsolatos egyeztetése után októberben kerülhet a szlovák parlament elé az egyetemekről szóló törvényjavaslat. Milan Ftacnik oktatási miniszter előterjesztésében három lehetséges megoldás szerepel a kérdés rendezésére. Az egyik út a tandíjmentesség fenntartása lehetne, ez azonban a szlovák felsőoktatás finanszírozását veszélyezteti, annak ellenére, hogy Mikulás Dzurinda kormányfő 2002-re 0,1 százalékponttal nagyobb szeletet ígért az egyetemeknek a GDP-ből. Ebben az esetben csak a tanulmányaikat elnyújtó hallgatók fizetnének évi legfeljebb 26 400 koronát (155 ezer forint). A Magyar Koalíció Pártja (MKP) által is favorizált megoldás szerint csupán a részidős képzések válnának tandíjkötelessé, maximum évi 17 600 korona (103 ezer forint) tandíjjal. A harmadik változat szerint a felsőoktatás nappali tagozataira is kiterjedő tandíjak évi 4400--8800 korona (26--52 ezer forint) összegűek lennének, és csak bizonyos jövedelemhatár feletti családok gyermekei fizetnék. A tandíjmentes kör a tanulók harmadára terjedhetne ki.
A mindenkire kiterjedő tandíjakat csupán a Demokrata Párt támogatja, míg a Demokratikus Baloldal Pártja (SDL) -- melynek Ftacnik is tagja -- elveti a térítés gondolatát, mivel -- véleménye szerint -- a szociális helyzet még nem érett meg erre. A Polgári Megértés Pártja (SOP) és a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) támogatja a tandíjat, utóbbi egy hatékony diákhitelrendszer programjával is előállt. Az MKP csak akkor adja áldását a tandíj bevezetésére, ha az alacsonyabb jövedelmű hallgatókat támogató mechanizmusokról is döntenek.