Jövő év januárjától a Területi Államháztartási Hivatalok (TÁH) előzetesen felülvizsgálják azokat az adatokat, amelyek alapján az önkormányzatok központi költségvetési forrásokat igényelnek -- tájékoztatta a Világgazdaságot Mohos András. Az Államháztartási Hivatal (AHH) elnöke elmondta: az önkormányzatok gazdálkodásának átfogó ellenőrzését továbbra is az Állami Számvevőszék végzi, de az ÁSZ mintegy 200-300 helyhatósághoz jut el évente. A közpénzek felhasználásának átláthatósága, illetve az önkormányzati gazdálkodás szabályszerűbbé tétele viszont szükségessé teszi a normatívák, illetve a címzett és céltámogatások kontrollját. Összességében az önkormányzati szféra költségvetésének csaknem fele a központi büdzséből származik. Az Országgyűlés már megkezdte a zárszámadási törvényjavaslat általános vitáját, amelyben szerepel az államháztartási törvény szükséges módosítása is.
A TÁH-ok néhány héten belül megkapják azt az útmutatót, amelynek alapján kibővítik jelenlegi adatbázisukat -- ismertette Mohos András. Az adatok összevethetők lesznek az önkormányzatok által megadottakkal, amikor a különböző normatívák igénylése történik. Ha a TÁH-ok különbséget észlelnek, felhívják erre a helyhatóságok figyelmét, ám véleménykülönbség esetén nem kötelező az államháztartási hivatalok adatbázisának elfogadása -- mutatott rá az ÁHH elnöke. Utólag azonban sor kerülhet helyszíni vizsgálatra. Ennek eredménye ellen viszont van jogorvoslati lehetőség: a polgármesteri hivatalok az ÁHH-hoz fordulhatnak majd, s ha annak megállapításaival sem értenek egyet, a bírósági út is rendelkezésükre áll.
A rendszer rugalmasabb a korábbinál, mert év közben az eddigi egyszeri helyett háromszor is lesz arra lehetőség, hogy az önkormányzatok adatokat módosítsanak, s lemondjanak olyan normatívákról, amelyek igénybevételét mégsem tartják jogosnak. Lehetővé válik a pótlólagos igénylés is. Mohos András kifejtette: nem feltételezik, hogy az önkormányzatok szándékosan igényelnek nekik nem járó normatívákat, de főként a kisebb településeken gyakoriak a tévedések. A rendszer ugyanis igen bonyolult, több mint 200 féle normatíva létezik. A kisebb településeken többnyire nincs pénz belső ellenőrzésre, illetve számvizsgálatra.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) támogatja azt a megoldást, hogy a TÁH-ok végezzék az ellenőrzést -- mondta lapunknak Zongor Gábor, a szervezet főtitkára. Segíti az önkormányzatok gazdálkodását, ha évente többször van lehetőség a normatívák lemondására, illetve igénylésére. Megfelelőnek tartják az ellenőrzési folyamatba beépített jogorvoslati lehetőségeket is. Az érdekképviselet szakértői azonban úgy látják: a törvénymódosítás szövege nincs elég pontosan megfogalmazva, s nem tartalmazza kellő részletességgel az új szabályozást. Álláspontjuk szerint átfedések lesznek az ÁSZ és a TÁH-ok hatáskörei között, a két szervezet kapcsolatában több kérdés tisztázatlan. Az önkormányzatok ellenőrzésének több kérdése, illetve a normatívák év közbeni lemondása és igénylése nem csak az államháztartási törvény módosítását teszi szükségessé -- fejtette ki a főtitkár. Szerinte a jogszerű eljáráshoz költségvetési és az önkormányzati törvény módosítására is szükség lenne.
A kisebb településeknek komoly nehézséget okozhat a jogtalanul igénybe vett normatívák miatti pénzügyi szankciók szigorítása -- állítja Nádor Rudolfné, a Községi Önkormányzatok Szövetségének (KÖSZ) elnöke. Az érdekképviselet elismeri az ellenőrzés szükségességét, de úgy látják: a kistelepüléseken nincs elegendő felkészült szakember, aki a bonyolult önkormányzati normatív rendszert, s a jogszabályok változását átlátja. Álláspontjuk szerint a visszafizetéssel együttjáró új kamatfizetési szankciók veszélybe sodorhatják az alacsony költségvetésű, saját bevételekkel gyakorlatilag nem rendelkező kisebb önkormányzatokat, ezért inkább az előzetes kontrollra kellene nagyobb súlyt fektetni. Emellett a KÖSZ szerint szükség van az állami források ellenőrzésének további kiterjesztésére. Az önkormányzatok diszkriminációnak érezhetik támogatási rendszerük felülvizsgálatának szigorítását, ha ugyanez nem történik meg az állami szerveknél is -- szögezte le Nádor Rudolfné.