Miután az elmúlt évekhez képest megkétszereződött a mikrohitelek iránti igény, a rulírozó kölcsönként működő mikrohitelprogram folyamatos és zökkenőmentes folytatására egyelőre nem lát lehetőséget a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA). A lapunkhoz eljuttatott összegzésükből ugyanis kiderül: az előzetes számítások szerint folyamatosan érkező törlesztőrészletek havi összege immár nem fedezi az új igényeket. Jelenleg pedig csak a HU9906 kódszámú és a HU9705-ös regionális mikrohitel PHARE- és az ezekhez kapcsolódó kormányzati források használhatók fel. Ugyanakkor további összegek bevonásáról jelenleg nincs érvényes megállapodása az MVA-nak, ezért az átmeneti helyzet kezelésére egy új allokációs modell kidolgozása vált szükségessé. Az MVA erről döntött is.

Az MVA által az Országos Mikrohitel Bizottság számára elkészített előterjesztésből kiderül: a modell kétirányú. Egyrészt a vállalkozói igényekhez mérten korlátozott források felhasználását, másrészt a megyék közötti elosztás elveit tartalmazza. Az előterjesztést egyébként a napokban megtárgyalta és elfogadta az Országos Mikrohitel Bizottság, s azt jóváhagyta az MVA kuratóriuma is.

A megyék közötti arányokat többféle mutató alapján határozzák meg az új modell elvei szerint. Figyelembe veszik egyrészt a Mikrohitel kézikönyvben előírt négyféle gazdasági mutatót (a gazdaságilag aktív lakosság aránya, a tíz főnél kevesebbet foglalkoztató vállalkozások, az őstermelők és a munkanélküliek száma), másrészt a helyi vállalkozói központok (hvk-k) hatékonysági mutatóját (azok eddigi hitelezési tevékenysége alapján kiszámítva). Ezeket súlyozzák, mégpedig úgy, hogy a gazdasági mutatók 30, a hatékonyság pedig 70 százalékot "ér".

Az új eljárási rend szerint az MVA minden hónap elején tájékoztatja a helyi vállalkozási központokat az adott hónapban a megyék rendelkezésére álló forrásokról. Ez egyébként attól függ, hogy milyen összegű kölcsöntörlesztés érkezett be, és mekkora kincstári forrásra lehet számítani. A hvk-k pedig abban a hónapban csak a rendelkezésre álló forrás erejéig köthetnek kölcsönszerződést és küldhetnek hitellehívási kérelmet az MVA-nak.

Az MVA immár tizenegy éve működteti a mikrohitelprogramot. A program keretében eddig közel húszezer vállalkozás tudottt élni a kedvezményes hitellehetőséggel.

A konstrukció korszerűsítésének folyamatába illeszkedett, hogy 2000-ben létrehozták a mikrohitelalapot. Ebbe a különböző PHARE-források és azok hazai társfinanszírozása kerül. Ezek mellett a kihelyezett kölcsönök törlesztéséből folyamatosan befolyó összegek is ismét felhasználhatók. Mind ez ideig ez a három forrás együttesen elegendőnek bizonyult az igények kielégítésére, még úgy is, hogy azok folyamatosan nőttek.

Az igények folyamatos bővülése persze nem véletlen, hiszen a mikrovállalkozások számára ma ez az egyedüli hozzáférhető kedvezményes hitelforma. A bankoknak, pénzintézeteknek ugyanis a mai napig sem éri meg ilyen - viszonylag - alacsony összegű vállalkozási kölcsönökkel foglalkozni.

Pedig ezt a vállalkozói kört támogatni kell, miként a hitelformát is, szögezi le az MVA közleménye. Már csak azért is, mert a PHARE támogatásával és aktív közreműködésével kialakított hitelrendszer az európai uniós csatlakozás után is fontos szerepet játszik majd a hazai gazdaságban a foglalkoztatottak mintegy 60 százalékát kitevő kisvállalkozói szektor fejlesztésében, indokolják a dokumentum szerzői. (NVZs)