Megszavazta az Országgyűlés a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény módosítását. Az FATF, a pénzmosás ellen küzdő nemzetközi szervezet eddigi kifogásait orvosló és uniós jogharmonizációs célokat is szolgáló változtatás értelmében valamennyi, az EU vonatkozó irányelvében szereplő szakma a törvény hatálya alá kerül. Így a jogszabály az ügyvédekre és a közjegyzőkre is kiterjeszti a bejelentési kötelezettséget kétes tranzakciók észlelése esetén. A törvény azon szakmák esetében, amelyeknek nincs kötelező tagságot előíró szakmai vagy állami felügyelete - a pénzmosás kapcsán - az ORFK-t ruházza fel felügyeleti jogkörrel.

A szigorítások értelmében a szolgáltatók meghatározott köre a jövőben köteles felfüggeszteni minden tranzakciót, amelyeknél azonnali rendőri intézkedést indokló mértékben merül fel a pénzmosás gyanúja, emellett minden érintett cégnek saját belső, pénzmosás elleni szabályzatot kell kidolgoznia. A jogszabály több ponton szigorítja, hogy a hatálya alá tartozó szakmák képviselőinek mikor kell azonosítani ügyfeleiket. A kaszinóknak a jövőben minden vendégük adatait regisztrálni kell, míg a pénzváltóknak 300 ezer forint feletti ügyletek esetén kell ügyfeleiket azonosítani. Az országhatárt átlépőknek - a készpénz mellett - a birtokukban lévő értékpapírokról is tájékoztatást kell adniuk a vámhatóságnak.

Az adótanácsadókra, a könyvelőkre, az ingatlanforgalmazókra, a műkincskereskedőkre és az ékszerészekre már 2001 végén kiterjesztették a bejelentési kötelezettséget, míg az ügyvédek és a közjegyzők esetén a pénzmosás elleni törvény arra kötelezte a kormányt, hogy 2002 novemberére dolgozzon ki egy javaslatot a szakmák jogszabály hatálya alá vonására. A legnagyobb problémát az ügyvédi titoktartás és a bejelentési kötelezettség ellentéte jelentette. A módosítás értelmében az ügyvédeket továbbra sem lehet tanúként kihallgatni vagy bejelentésre kötelezni olyan esetekben, amelyekről mint védők szereztek tudomást. Ám kötelesek rendőrségi bejelentést tenni, ha a náluk elhelyezett letétek kezelése, illetve különféle okiratok - adásvételi szerződések, ingatlanügyletek, társasági szerződések - készítése vagy a gazdasági életben folytatott tevékenységük, például adótanácsadás kapcsán észlelnek kétes tranzakciókat.

A rendőrséghez beérkező bejelentések száma az elmúlt években ugrásszerűen növekedett. A 2001-es 1600-at követően tavaly már mintegy 6000 új bejelentés érkezett az ORFK-hoz. A növekedési trend folytatódását mutatja, hogy az év eleje óta több mint 1300 újabb bejelentést tettek a rendőrségen. Ugyanakkor a kétes tranzakciókkal kapcsolatos észrevételek 95 százaléka továbbra is a pénzintézetektől érkezik, míg a törvény hatály alá 2001 végén bevont szakmák részéről nem vagy csak nagyon kis számú bejelentés érkezik. A rendőrségnél több ügyben büntetőeljárást is indítottak, azonban a folyamatban lévő nyomozások többsége külföldi jogsegélykérelmekkel függ össze, aminek - szakértők szerint - az az oka, hogy a pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények többségét egyelőre külföldi állampolgárok követik el Magyarországon. (NIG)