Sem a munkaerő-keresletben, sem a -kínálatban nem várható egyelőre jelentős változás Dabason - tájékoztatta lapunkat Gál Zoltánné, a Pest Megyei Munkaügyi Központ dabasi kirendeltségének vezetője. Az utóbbi időben ugyanis nem érkezett jelzés a cégek részéről, hogy letelepednének a városban, miközben létszámleépítést sem terveznek az itt működő vállalatok. Ha nem is nagy mértékben, de némileg javít a foglalkoztatási helyzeten a most épülő idősek otthona, amit még ebben az évben átadnak. Az otthonnak mintegy 25-30 szakképzett ápolóra lesz ugyanis szüksége.

Dabason még mindig a mezőgazdaság a domináns ágazat, a második a feldolgozóipar, elsősorban az élelmiszer-feldolgozás. Noha multinacionális vál-

lalatok még nem telepedtek le a városban, az utóbbi években sokat fejlődött a kereskedelem. A munkáltatók legnagyobb része egyéni vállalkozás, többnyire családi vállalkozások, melyek az építőiparban, a vendéglátásban, illetve a kereskedelemben tevékenykednek. Ma több mint 1600 vállalkozást tartanak nyilván, ebből 870 az egyéni vállalkozók száma.

A legnagyobb munkáltató a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt., amely mintegy 180 főt foglalkoztat. Említést érdemel továbbá az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó Solvent Rt., a Diego Kft., valamint a takarmányfeldolgozó Vitafort Rt. és Metafort Rt.

Jelenleg összesen 352 munkanélkülit tartanak nyilván a közel 16 ezer lakosú városban. A férfiak és a nők aránya szinte pontosan megegyezik. Az állástalanok majdnem fele szakmunkás. Problémát jelent azonban, hogy szaktudásuk többnyire elavult, nehezen hasznosítható, vagy ha jól képzettek, jóval többen vannak, mint az adott szakmán belüli kereslet. Például túl sok az építőipari szakmunkás a városban, hiány van viszont hegesztőből, lakatosból, illetve esztergályosból. A munkanélküliek többsége rendszeres visszatérő, csak átmenetileg képes elhelyezkedni - tette hozzá Gál Zoltánné. Bár hivatalos felmérés nincs, a tapasztalatok szerint sokan ingáznak a környező településekre, illetve a fővárosba dolgozni. Ez elsősorban az építőipari munkásokra és vállalkozókra jellemző.

Az utóbbi időben egyre több a pályakezdő munkanélküli. Ők általában átképzés céljából keresik fel a központot. Nem tudnak elhelyezkedni a környezetvédelmi, felsőfokú végzettséggel rendelkezők sem, ám ők az EU-csatlakozás után vélhetően keresettek lesznek. (VG)