Az övezet vonzóbbá tétele érdekében jelentős infrastrukturális fejlesztésekre lenne szükség, ezen belül is a közúthálózat korszerűsítésére, amiért az önkormányzatok mellett az itt működő vállalkozások is évek óta lobbiznak.

A vállalkozási övezetet működtető szervezet gondja, hogy az elmaradott, főleg határ menti térségek gyorsabb felzárkóztatására kijelölt térségekben a vártnál kevesebb területfejlesztési program valósult meg, lassabban nő a gazdaság teljesítménye. Az ipar nélküli mikrotérségekben a kistérségi felzárkóztatási programok ellenére tovább nőtt az elvándorlás. Kedvező változás, hogy az övezetben működő külföldi érdekeltségű nagyvállalkozások hosszú távú befektetőként viselkednek, szívesen maradnak a térségben, ahol megbízható, képzett munkaerőt találnak a magasabb szintű feladatok elvégzésére is. Az elmúlt években a nagybefektetők tovább bővítették tevékenységüket, a raktározás, a technológia és a logisztika területén a korszerű kutatási eredményeket alkalmazzák. Ez új lehetőséget nyit a térségben élő fiatal diplomások előtt is, akik szívesen maradnak a térségben, ha találnak képzettségüknek megfelelő munkát.

A Henkel körösladányi gyárában állítják elő a legújabb fejlesztésű termékeket, a készáru innen kerül vissza az európai országok elosztóraktáraiba. A Felina Szeghalmon építette ki európai termelői és logisztikai központját. Füzesgyarmaton az autóipari elektronikai alkatrészeket gyártó németországi Kuka Robotics nemrégiben épített egy új üzemcsarnokot. Az övezet települései fontosnak tartják a lakókörnyezeti feltételek javítását, a turisztikai és rekreációs lehetőségek fejlesztését, melyek a befektetési vonzerő fontos tényezői lettek. A vállalkozási övezet menedzsmentje is kiemelten kezeli a turisztikai célú fejlesztéseket.

Nehéz anyagi körülmények között dolgozik a vállalkozási övezetet működtető társaság - mondta Tőkésné Gali Mónika -, csak a működéshez elegendő költségvetési forrással bírnak. A térségfejlesztési pályázatok benyújtásához szükséges önerőt a tulajdonosi kört képviselő hátrányos helyzetű települések sem tudták biztosítani. A közhasznú társaság sikeres működése és pályázati szereplése függ az övezetek jövőjét rendezni kívánó új kormányrendelettől, amelynek végső változata még várhatóan az idén a kormány elé kerül. A tervezet szerint a vállalkozási övezetek a Magyar Fejlesztési Bank Rt. Regionális Fejlesztési Holding szervezetei segítségével működnének, illetve azok részeiként. Az ország régióiban működő pénzintézeti és kockázatitőke-befektető társaságok biztosítanák az önrészt az övezetek egészére kidolgozott projekteknél, részt vennének a nyertes brüszszeli pályázatok megvalósításában és a finanszírozásban. Az új rendszer megteremtené a vállalkozói övezet anyagi hátterét és lehetőséget nyújtana valódi térségi gazdasági érdekeket szolgáló nagy programok megvalósításához. Erős pénzintézeti háttérrel a felzárkózási folyamat elindulhat a vállalkozási övezetekben, hiszen a célok maximálisan harmonizálnak az unió pályázati alapjainak célrendszerével. Másik nagyon fontos cél lehetne, hogy a kormány a vállalkozási övezetekre dolgozzon ki egy hosszú távú fejlesztési programot, stabil és egyértelmű kedvezményrendszerrel, amelyre jó példa lehet a lengyelországi minta.

Az övezetre nemrégiben elkészült az első olyan gazdaságfejlesztési program, amelynek van stratégiai és operatív része, a fejlesztési célokhoz a konkrét programok hozzárendelése is megtörtént - jelezte az ügyvezető. Már az EU-csatlakozás előtti időszakban összegyűjtötték a projektötleteket a területen működő önkormányzatoktól és vállalkozásoktól. Ennek köszönhetően folyamatossá válhatott a programok kidolgozása szakértő csapat segítségével. Jelenleg három pályázatuk vár brüsszeli elbírálásra.