Mintegy ötszáz határon túli magyar református lelkész hirdet igét november 28-án és december 5-én a magyarországi templomokban. Erről a Kárpát-medencei Református Generális Konvent Elnöksége döntött a kettős állampolgárságról szóló népszavazás kapcsán tegnap Beregdarócon. Bölcskei Gusztáv püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke azt mondta:

elsősorban a népszavazás ténye az, amit szeretnének a magyar közvéleményben tudatosítani. November 28-án egyértelműen azt kérik majd a lelkészek a gyülekezetek tagjaitól, hogy vegyenek részt a december 5-i népszavazáson és igennel voksoljanak a kettős állampolgárságra.(Nszab, 6. old.)