Az EU tíz új tagállama közül elsőként Litvánia parlamentje - 84 igennel, 4 nem ellenében, 3 tartózkodással - ratifikálta a közösség alkotmányát. A közösség többi 24 tagországában ugyancsak parlamenti szavazást vagy referendumot tartanak a kérdésről, ám elegendő egyetlenegy helyen a "nem" az életbelépés megakadályozására. (BBC)