Januártól rövidebb lesz a cégeljárás, változik a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre, és nő a kiszabható pénzbírság mértéke is. A cégtörvény napirenden lévő módosítása alapján munkanapban számítandók majd a cégeljárási határidők. A jogi személyiség nélküli cégeknél 30-ról 15 munkanapra, a jogi személyiségű cégeknél 60-ról 30-ra csökken a cégbejegyzés határideje. A már működő cégek esetében a változásbejegyzési kérelem elintézési határideje 30 helyett 25, jogi személyiségű cégeknél 60 helyett 45 munkanapra változik. A módosítást indokolja, hogy a cégbíróságok a törvényi határidőnél jóval rövidebb idő alatt hozzák meg döntéseiket, tehát a jogszabály a gyakorlathoz igazodik.

Erősödik a cégbíróságok törvényességi felügyeleti jogköre, hogy hatékonyabban léphessen fel a szabálytalanul működő cég törvényes tevékenységének helyreállításáért. A pénzbírság jelentős, a mai ötszázezer forintos felső határ tízmillió forintra történő emelése arra késztetheti a cégeket, hogy valóban megtegyék a szükséges lépéseket a törvényes működésért. Az új szabályozás módot ad arra is, hogy a cégbíróság a pénzbírságot a cég vezető tisztségviselőjével szemben szabja ki. (MKK)