A lengyel tanulók képzése a magyarokénál is többe kerül, ugyanakkor Csehországban, Szlovákiában vagy a balti államokban jóval kevesebbet fordítanak egy-egy diákra. A tizenöt régi EU-tagországgal öszszehasonlítva persze más képet kapunk: ezekben 1700-8000 dollár között mozog egy főre vetítve az oktatási költségvetés. A GNP-ből az oktatásra fordított hányad is jelentős különbségeket mutat a huszonötökben. Magyarországon - az UNESCO-jelentésben szereplő legfrissebb, 2001-es adatok alapján - 5,3 százalék ez az arány, ami kelet-közép-európai összehasonlításban átlagosnak tekinthető. A tizenötök némelyike ennél jóval többet (Svédország például 7,8 százalékot) költ nemzeti jövedelméből az iskolákra, ám a nagy államok többségében - Német-, Olasz- és Spanyolországban, illetve Nagy-Britanniában - mindössze 4,5-5 százalék közötti a GNP-arányos mutató.

Az új EU-tagok többségében egyelőre a diákoknak csupán néhány százaléka jár alapítványi, egyházi vagy más magániskolákba. Nyugat-Európában ez az arány általában magasabb: a brit gimnazisták több mint fele, Spanyolországban pedig az általános iskolásoknak, sőt az óvodásoknak is mintegy harmada nem állami intézménybe jár.

A különböző költség- és minőségi mutatók alapján egyébként nem túlságosan jó bizonyítványt állított ki a magyar oktatásügyről az UNESCO. A világ 127 országára kiterjedő rangsorban hazánk a 27. helyet foglalja el, ami lényegesen rosszabb például Lengyelország 7. helyezésénél. Igaz, ez az eredmény is elegendő volt arra, hogy egyes régi uniós tagállamokat - köztük a 29. helyen álló Ausztriát - maga mögé utasítsa a magyar oktatásügy.