A döntéshozók jobban hallgatnak közvetlen beosztottjukra, mint arra a lobbistára, aki most lépett ki az ajtón - hangzik a Burson-Marsteller PR-cég által az európai intézményekhez kiadott használati utasítása, A lobbizók kalauza egyik intelme. Következésképpen nem annyira magukat a döntéshozókat, mint inkább az őket körülvevő ügyintézőket kell célba venni. A kiadvány a vállalati és társadalmi szervezetek (NGO-k) kijárói számára kíván hasznos tanácsokkal szolgálni ahhoz, hogyan cserkésszék be az Európai Bizottságnak és Tanácsnak, az Európai Parlamentnek és a tagállami képviseleteknek a tagjait, hogyan próbálják meg befolyásolni és meggyőzni őket az általuk képviselt ügy igazáról. A brüsszeli székhelyhez kötött lobbizást a kalauz szerkesztői azért tartják elengedhetetlennek, mert a 21. századi Európában oda helyeződött át a politikai hatalom jelentős része, s az EU-intézmények közötti kapcsolatok ismerete nélkül nem lehet megérteni a döntéshozatal és befolyásolása folyamatát.

A kalauz 12 pontban sorolja föl a hatékony lobbista erényeit: igyekszik részt venni a gondolkodási folyamatban, alkalmazkodik a változásokhoz, politikusan gondolkodik, európaiasítja mondanivalóját, fölismeri és kihasználja az intézmények közötti kommunikáció hiányosságait. Nyílt, nem titkolódzik, szövetségeseket keres és koalíciókat épít ki, tekintettel van a döntéshozók politikai és szociális kényszerhelyzeteire, megérti a politikai folyamatok és a stratégiák közötti összefüggéseket. Ügyel az időzítésekre, szinte állandóan Brüsszelben tartózkodik, miközben egy megbízható ügyvédről is gondoskodik, tiszteletben tartja és kiaknázza Európa sokféleségét, kreatív és kompromisszumkész.

A lobbisták leggyakoribb hibái között említi a kiadvány azt, hogy tökéletlen írásbeli anyagokkal szolgálnak, túl korán vagy túl későn kezdenek lobbizni, nem értik meg az EU folyamatait és eljárásrendjét, nem a megfelelő emberhez keresnek kapcsolatot. Ezeknek a hibáknak az elkerülését ajánlják, csakúgy, mint azt, hogy túl erős legyen a nemzeti kiindulópontjuk, vagy a tényekkel szemben az érzelmeket részeltessék előnyben; óv a sajtón keresztüli lobbizástól, a túlzott agresszivitástól is. (VG)