A következő időszakban több változás lép életbe az adójogszabályokban. Érdekesség, hogy miközben a módosításokat a képviselők májusban az úgynevezett akadálymentesítő adócsomag keretében fogadták el, ezzel szemben az áfatörvény némely paragrafusának változása megnehezíti a vállalkozások helyzetét. A cégek életén könnyítő, hamarosan hatályba lépő új szabály ugyanakkor kisebb jelentőségű.

Utóbbi a fejlesztésiadó-kedvezmény esete. Érdemes egy küszöbönálló beruházás esetében a cégnek július 1-jéig várnia a fejlesztésiadó-kedvezmény iránti kérelem benyújtásával, ha a beruházás jelenértéke nem haladja meg a százmillió eurót. A még június 30-ig érvényben lévő szabály szerint ugyanis csak a Pénzügyminisztériumhoz az invesztíció megkezdése előtt benyújtott és kedvezően elbírált kérelem alapján lehet igénybe venni a fejlesztési programhoz kapcsolódó adókedvezményt, függetlenül attól, hogy a beruházás értéke mennyivel múlja felül a jogszabályban meghatározott minimumösszeget. Az eljárás lefolytatása lassíthatja a beruházás megkezdését, ezért jövő hét péntektől ez úgy változik, hogy a százmillió euró jelenérték alatti esetben az adózó a kedvezményt maga állapítja meg. Ehhez az kell még, hogy a vállalkozás a beruházás megkezdése előtt a pénzügyi tárcának jelentse be a kormányrendeletben meghatározott valamennyi adatot. Ügyelni kell a határidő betartására és az adatok pontosságára, hiszen "a bejelentés késedelmes teljesítése ellen igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye", továbbá a beruházás megkezdését követően a kérelem nem módosítható, illetve nem egészíthető ki. Ha az invesztíció értéke a százmilliós határ fölött van, a társaságiadó-törvény módosítása nem hoz változást a mostani eljáráshoz képest.

Jelentősen szigorodik, illetve néhány ponton egyértelművé válik az áfatörvény. Július 1-jétől visszaállítják az EU-n kívüli (harmadik) országból történő import esetén a csatlakozás előtti állapotot, azaz ismét a vám- és pénzügyőrség veti ki az áfát. A szigorítás alól csak egy szűk vállalkozói kör kaphat felmentést a VPOP-hez benyújtott kérelem alapján. A kérelem benyújtásának határideje a múlt héten lejárt, tehát akik ezt elmulasztották, azokra egy éven keresztül a kivetéses adózás lesz érvényben. Az illetékes hatóság az engedélyt a tárgyév július 1-jétől a tárgyévet követő év június 30-ig adja ki, a benyújtási határidő pedig - amely jogvesztő - a tárgyév március 31-e. (Az idén június 15-e volt a határidő.) A kedvező elbírálást azonban nem kaphatja meg mindenki, számos kritériumnak kell megfelelni.

Nehezítettek az áfa-visszaigénylés szabályain, szintén július 1-jei hatállyal. Bekerült a levonási jog érvényesítéséhez szükséges bizonylatok körébe az előleget tartalmazó (vagyis egy későbbi közösségi termékbeszerzést) igazoló számla még akkor is, ha nem azon, hanem annak kapcsán számították fel az előleget.

Pontosították a más által feladott, elfuvarozott termékre alkalmazandó áfaszabályokat június 25-i életbelépéssel. Szigorítást jelent, hogy a feladás helye szerinti adózás kizárólag egy termékértékesítés tekintetében alkalmazandó, ha ugyanaz a termék több egymást követő termékértékesítés tárgya, és ezt a terméket közvetlenül az első termékértékesítést teljesítő adóalanytól az utolsó beszerzője részére adják fel vagy fuvarozzák el. Kivételt ez alól az jelent, ha a terméket egy olyan vevő adja fel vagy fuvarozza el, aki egyidejűleg ezt a terméket értékesíti is. Ekkor ugyanis úgy kell tekinteni, mint aki a terméket vevőként fuvarozza el, kivéve, ha bizonyítja, hogy a terméket értékesítőként adja fel vagy fuvarozza el.