Minden eddiginél hevesebb bírálatot fogalmazott meg az Európai Központi Bank az euróövezet tagországaival szemben. A hatéves monetáris unió a reméltnél jóval kevésbé váltotta be a hozzá fűzött reményeket, s ennek oka az, hogy a tizenkettek gazdasági teljesítménye és versenyképessége közötti jelentős különbségek egyáltalán nem csökkentek az elmúlt években - fogalmazott Lukasz Papademosz, az EKB egyik elnökhelyettese. Kiábrándultságának hátterében az elmúlt hetekben kiéleződött unióellenes politikai hangulat - az uniós költségvetéssel kapcsolatos viták, a francia és a holland népszavazás nemleges eredménye, illetve az eurózónából való kilépést szorgalmazó olasz vélemények - áll.

Mindez lehetetlenné teszi a növekedést, illetve a strukturális reformok előrehaladását - fogalmazott frankfurti előadásában. A Financial Times beszámolójában kiemeli: a valutaunió alapítói a monetáris együttműködésben a reformok előremozdítóját látták. A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja: a gazdasági és monetáris unióban részt vevő nagyobb országokban éppen hogy lelassultak a strukturális reformok. Hasonló véleményeket fogalmazott meg John Snow is. Az amerikai pénzügyminiszter múlt heti európai látogatásán (VG, 2005. június 13., 4. oldal) a legerőteljesebben azt hangoztatta az unió vezetői előtt: kizárólag sürgős és szigorú reformokkal vehetik elejét Európa Egyesült Államokkal szembeni mind gyorsabb lemaradásának.