Magyar gazdaság

Az elfelejtett megye

Gazdasági mutatóit tekintve Baranya kilóg a fejlettebb dunántúli megyék közül. Magas a munkanélküliség. Itt a legalacsonyabb az egy főre jutó ipari termelés, és a keresetek jóval elmaradnak a térséget jellemzőt adatoktól. A beruházások némi elmozdulásra utalnak ugyan, de a megyének fejlesztési segítségre van szüksége – mondta Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke.

Az egykor kincses Baranya néven emlegetett megye gazdasága a KSH mutatói szerint nem hasít. Hogyan alakult ki ez a helyzet és ez a hangulat?

Baranya gazdasági helyzete az elmúlt harminc év következménye. A rendszerváltás előtt a gazdaságot tekintve még az első öt megye között szerepelt. Az átgondolatlan privatizáció és a súlyos, országos gazdaságpolitikai hibák Baranyában az országos átlagnál nagyobb rombolást végeztek. Mindez a szomszédunkban zajló délszláv háborúval egy időben történt. Így elvesztettük természetes piacainkat, a háborús határ mellett elmaradtak az infrastrukturális beruházások, és kimaradtunk az újraiparosítás első hullámából. A felelősség sokrétű. Az elmúlt évtizedek helyi közélete épp annyira hibáztatható, mint a mindenkori központi kormányzatok, amelyek a Dél-Dunántúlt egyszerűen elfelejtették.

Síkfői Tamás, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Fotó: PBKK

Feltűnő, hogy a baranyai demog­ráfiai adatok sokkal rosszabbak az országos átlagnál: jobban csökkent az élve születések száma, és nőtt a halálozásoké, miközben magas a és alacsony a foglalkoztatási ráta. Mi ennek a magyarázata?

A demográfiai helyzet és a gazdaság fejlettsége összefügg. A rendszerváltás után megszűntek a munkahelyek, majd bezárták a vasútvonalakat, leépítették a közösségi közlekedést az ország legtöbb apró faluval rendelkező megyéjében. Tízezrek maradtak munka és mobilitási lehetőség nélkül. Ezért Baranyából – Pécset is beleértve – tömegek vándoroltak el, hatvanezer lakost veszített a megye, ennyi például Kaposvár teljes lélekszáma.

Ma már nagy munkaerőhiány van a városokban, de az aprófalvas térségek munkaerejének bevonása a vállalkozásokra marad. Mindezek tükrében nem csodálkozhatunk, hogy a jövedelmi színvonal az országos átlag feletti szintről messze az átlag alattira csökkent. Ha pedig a népesség csökken és öregedik, akkor zsugorodik a és a helyi piac is. Drágulnak a közszolgáltatások, nőnek az adók, és előbb-utóbb az is elindul, aki sohasem akart. A kár így többszörös. Most a kormányzat van döntéskényszerben.

A teljes interjút a Világgazdaság hétfői számában olvashatja

megyék interjú Baranya megye
Kapcsolódó cikkek