A Magyar Export-Import Bank Zrt. az „EXIM 2021/1 Kötvény” elnevezésű, HU0000360011 ISIN azonosítóval rendelkező nyilvánosan forgalomba hozott kötvényei a mai napon lejártak - tette közzé a társaság.

A kibocsátó az ismertető és nyilvános ajánlattétel című dokumentumban foglaltaknak megfelelően a kötvénytulajdonosok felé valamennyi kötelezettségét teljesítette, a szóban forgó kötvények után a teljes tőkeösszeget visszafizette, az esedékessé vált kamatösszeget maradéktalanul megfizette, és a KELER Zrt.-nél eljárt a kötvények törlése érdekében. 

A kibocsátó fent hivatkozott kötvényeken alapuló kötelezettségei megszűntek.