A naptári évnek megfelelő üzleti évet alkalmazó vállalatcsoportoknak 2021. november 1. és 20. között van lehetőségük arra, hogy beadják kérelmüket az adóhatóságnak arra vonatkozóan, hogy 2022. január 1-től csoportos adóalanyként teljesítsék társaságiadó-kötelezettségüket. 

A határidő azonban jogvesztő: ha valaki elmulasztja, 2022-re már nem tud csoportos társaságiadó-alanyiságot létrehozni. 

A csoportos társaságiadó-alanyiság jelentős adminisztratív teher alól mentesít, és adott esetben csökkenthető vele a csoport adókötelezettsége is – írja a Deloitte közleményében.

A november 20-i határidő más szempontból is fontos: 

abban az esetben is ezt kell figyelembe venni, ha egy már meglévő csoportos társaságiadó-alanyhoz újabb tag akar csatlakozni.

Fotó: Shutterstock

Kik lehetnek csoportos társaságiadó-alanyok?

Alapvetően olyan belföldi illetőségű adózónak minősülő entitások lehetnek tagjai egy csoportos társaságiadó-alanyiságnak, amelyek esetében teljesül, hogy az egyik adózó közvetlen vagy közvetett módon legalább 75 százalékos arányú szavazati joggal rendelkezik a másik adózóban (vagy más személy rendelkezik ilyen befolyással az adózókban). További feltétel, hogy a tagok üzleti évének meg kell egyeznie, valamint minden tagnak azonos számviteli standardok alapján kell elkészítenie az éves beszámolóját.

Emellett feltétel, hogy 

a csoporttagok valamely, a társasági adóról szóló törvény által nevesített jogi formában működjenek, és egyidejűleg egyik csoporttag sem lehet több csoportos társaságiadó-alanyiság tagja.

Milyen előnyei vannak a csoportos adóalanyiságnak?

A csoportos társaságiadó-alanyiság azon vállalatcsoportok számára lehet előnyös, ahol vannak veszteséget termelő (negatív egyedi adóalappal rendelkező), valamint nyereséges (pozitív adóalappal rendelkező) csoporttagok, ugyanis az összeszámított pozitív társaságiadó-alapok csökkenthetők a veszteséges cégek negatív adóalapjaival.

Negatív adóalappal rendelkező csoporttagok esetében – a megfelelő törvényi korlátok figyelembevételével – a csoport adómegtakarítást tud realizálni ahhoz képest, mint ha a tagjai önálló társaságiadó-alanyok lennének

– mondta el Ádám Endre, a Deloitte adóosztályának igazgatója.

Mentesség a transzferár-dokumentáció készítése alól

A csoportos adózást választó cégcsoportok számára további kedvezmény, hogy a csoporttagok mentesülnek a transzferár-dokumentáció készítésének kötelezettsége alól az egymás között lebonyolított tranzakciók tekintetében, továbbá a transzferárakhoz kapcsolódó adóalap-korrekciókat sem kötelesek alkalmazni, így jelentős adminisztratív teher alól mentesülhetnek.

A csoportos társaságiadó-alanyiság létrehozásában rejlő adómegtakarítási lehetőségek változhatnak egy adott cégcsoport egyedi helyzetének megfelelően, így célszerű előzetesen modellezni a csoportos adóalanyiság létrehozásának adókövetkezményeit

– tette hozzá Póczak Ferenc, a Deloitte adóosztályának partnere.