Utoljára ma látja el víz- és csatornaszolgáltatási feladatait tizenegy településen a Hajdúkerületi és Bihari Víziközmű Szolgáltató Zrt. (HBVSZ), szolgáltatói engedélyét ugyanis a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) 2021.12. 31. napjával visszavonta. A szolgáltató engedélyezési feltételt jelentő közgazdasági mutatói ugyanis nem érték el a jogszabályban foglalt mértéket. Hosszú távú nem megfelelőségük a társaság folyamatosan rossz pénzügyi helyzetére utal, ezek alapján a hivatal nem látja biztosítottnak a HBVSZ gazdasági stabilitását, és azt sem, hogy a szolgáltató gondoskodni tud a folyamatos és biztonságos üzemeltetésről. 

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

A MEKH 2022. január 1-től – legfeljebb egy évre – olyan közérdekű üzemeltetőket jelölt ki a HBVSZ helyére, amelyek a rájuk bízott településeken jogosultak és kötelesek gondoskodni az ivóvízellátásról, a szennyvízelvezetésről és a szennyvíz tisztításáról. Szombattól a Debreceni Vízmű Zrt. szolgáltat Berettyóújfalu, Földes és Hajdúszoboszló településeken, az ÉRV Zrt. Bocskaikert, Hajdúböszörmény, Hajdúhadház és Téglás településeken, végül a Nyírségvíz Zrt. Hajdúdorog, Polgár, Szorgalmatos és Tiszavasvári településeken.

A VG-nek küldött válaszában a hivatal hangsúlyozta, hogy a fenti döntések során figyelemmel volt arra, hogy a korábbi szolgáltató ellátási területe négy jól elkülöníthető üzemmérnökségre oszlik, így a kijelölésnél a MEKH alapul vette a műszaki hatékonysági követelményeket, valamint az egyes szolgáltatók önálló nyilatkozatait.

A fogyasztók által fizetendő díjak nem változnak.

Arra, hogy a HBVSZ gazdasági stabilitása megingott, a hivatal által 2018. április 16-án indult, majd megismételt átfogó ellenőrzés során derült sor. Bár kiutat jelenthetett volna, ha a tulajdonos önkormányzatok a társaságban tőkét emelnek, de 99,41 százalékos szavazati aránnyal úgy döntöttek, hogy nem segítenek.

A VG a szolgáltatót nem érte el, kálváriájának részletei viszont kiderülnek a MEKH-nek küldött tájékoztatásból. Ebben a HBVSZ azt írta, hogy 2012-es indulásakor még megfelelő volt a vizsgált gazdálkodási mutatók értéke, utána azonban romlottak.

A társaság kiadásai megnőttek a fizetendő bérleti díjak, valamint a 2013. január 1. óta fizetendő vezetékadó miatt, a bevételei pedig jelentősen estek a 2013 július 1-től hatályos rezsidíj csökkentés következtében.

2013 óta nem, vagy csak minimális nyeresége volt, így tőketartalékot sem tudott képezni. Ráadásul a szolgáltatás előfinanszírozása miatt komoly likviditási feladatai is keletkeztek, de határidőn túli fizetési kötelezettsége csak a tulajdonos önkormányzatokkal szemben állt fenn, amelyek viszont soha nem követelték a tartozás kiegyenlítését. A HBVSZ energiahatékonysági fejlesztésekkel csökkentette a működési költségeit, javította a szennyvíztisztítás minőségét, folyamatosan intézkedett követelései és kintlévőségei behajtásáról, továbbá racionalizálta a költségeit, hogy legyen fedezete a munkaerő megtartására.

Fotó: VG

Bár a hivatal elfogadta ezeket az indoklásokat, megállapította, hogy ezen intézkedések révén sem javultak számottevően a szolgáltató érintett gazdasági mutatói, és nem érik el az elvárt mértéket. Rögzítette, hogy a hatáskörén kívül esnek a közműadó bevezetésével és a rezsicsökkentéssel kapcsolatos kormányzati intézkedések, amelyeknek az érintett szolgáltatók kötelesek eleget tenni.