Változnak a megújuló energiaforrásból előállított villamos energia kötelező átvételi (KÁT) és Metár típusú támogatási rendszereinek szabályai – tette közzé a Magyar Közmű és Energia-szabályozási Hivatal (MEKH). Az év végén megjelent, egyes energetikai tárgyú jogszabályok módosításáról szóló rendelet a jövőben lehetővé teszi, hogy a KÁT termelők új eszközökkel csökkentsék a termelési menetrendtől való eltérésüket. Mivel a KÁT mérlegkör a menetrendtől való eltérések egyik legnagyobb okozója, az új szabályok az egész villamosenergia-rendszer szintjén is jelentős költségcsökkenést hozhatnak.

A kormányrendelet 2022. március elsejei hatállyal bevezeti az önálló kiegyenlítő menedzsmentet, melynek keretében a KÁT termelők, vagy a termelők által önkéntesen alkotott menetrend-csoportok, a KÁT mérlegköri termelési menetrend véglegesítése után is kereskedhetnek más mérlegkörökkel, illetve a termelés negyedórájában a KÁT mérlegkörön kívüli más nevesített rendszerhasználókat (például villamosenergia-tárolót, termelőegységet) is igénybe vehetnek a KÁT termelési menetrendtől való eltérésük csökkentése érdekében. A KÁT termelők ezzel további lehetőséget kapnak a termelési menetrendtől való eltérésük csökkentésére, ami az egész villamosenergia-rendszer szintjén is jelentős költségcsökkenést hozhat, tekintve, hogy a KÁT mérlegkör a menetrendtől való eltérések egyik legnagyobb okozója.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Az önálló kiegyenlítő menedzsment bevezetésével párhuzamosan a rendeletmódosítás ösztönzi a KÁT termelőket arra, hogy termelési rugalmasságukat felajánlják a rendszerirányító vagy a hálózati engedélyesek részére, és aktív szerepet vállaljanak a rendszer egyensúlyának megőrzésében.

2022. január 1-jétől a 400 kW alatti, megújuló energiaforrást felhasználó erőművek a MEKH határozata nélkül is jogosultak referencia piaci áron történő kötelező átvételre.

Ennek igénybevételéhez a Mavir Zrt-vel kell KÁT mérlegkör-tagsági szerződést kötniük.

A jogszabályi módosítások tisztázzák többek között a KÁT mérlegkör-tagsági szerződés, illetve a prémium támogatási szerződés felmondásának következményeit, a kötelező átvételi támogatás prémium típusú támogatásként történő elszámolásának lehetőségét, továbbá a támogatási időtartam és támogatás alá eső mennyiség számításának módját is.

A fentieken túl a megújuló energiaforrásokból nyert energiával termelt villamos energia működési támogatásának finanszírozásához szükséges pénzeszköz mértékének megállapítási módjára és megfizetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló NFM rendelet módosítása lehetővé teszi a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszer működését finanszírozó, egyetemes szolgáltatásra nem jogosult fogyasztók számára történő visszatérítést is azokban az esetekben, amikor ezen támogatási rendszerek bevételei meghaladják a felmerülő költségeket.