A Magyar Nemzeti Bank (MNB) korlátozott terjedelmű és mélységű átfogó vizsgálatot folytatott le a D.A.S. Jogvédelmi Biztosító Zrt.-nél (D.A.S. Biztosító), a 2019. február 5-től a vizsgálat lezárásáig terjedő időszakot tekintette át.

MNB
Fotó: Bach Máté

A jegybank vizsgálata nyomán megállapította, hogy 

a D.A.S. Biztosító belső ellenőrzésének nincs elegendő erőforrása feladatainak elvégzéséhez.

Jogsértőnek minősült, hogy a számviteli rendért felelős vezető nem független a biztosító befektetési területétől, illetve hogy az igazgatósági és felügyelőbizottsági ülések jegyzőkönyveiből – egyes esetekben – a meghozott döntésekkel kapcsolatos lényegi információk hiányoztak.

A társaság nem biztosította az informatikai (IT) infrastruktúra teljes körű, naprakész fizikai, szoftver- és konfigurációs nyilvántartását, és hiányoztak a rendszeres informatikai tárgyú belső ellenőrzések is. A D.A.S. Biztosító kárrendezési tevékenysége során némelykor nem a valós kárbejelentési napot rögzítette nyilvántartásában. A biztosító emellett nem megfelelő gyakorlatot folytatott a szavatolótőke-szükséglet számítása, illetve a tételes függő kártartalék megképzésében.

Az MNB megállapította továbbá, hogy a biztosító egyes szerződéses feltételeiben mindössze egyéves elévülési időt határozott meg, illetve nem világosan rögzítette az első biztosítási díj és a kockázatviselés kezdetét. A vizsgált biztosítási feltételekben továbbá az ügyfelek számára nem volt egyértelmű a szolgáltatás teljesítésének határideje sem. Hiányzott a szerződési feltételekből az is, hogy több vagyontárgy vagy személy esetén melyek a szerződés fennmaradásának szabályai.

Fogyasztóvédelmi szempontból jogsértőnek minősült, hogy a biztosító több alkalommal nem vett fel jegyzőkönyvet ügyfelei telefonos panaszairól, és nem válaszolta meg őket határidőben, egy esetben nem rögzítette maradéktalanul a fogyasztó által telefonon előterjesztett kifogásokat, és elmulasztotta a panasz teljes körű kivizsgálását, megválaszolását. A biztosító a panasznyilvántartásban nem tüntetett fel továbbá egyes panasznak minősülő fogyasztói megkereséseket.

Mindezek alapján az MNB kötelezte a D.A.S. Biztosítót, hogy 

2022. december 30-ig – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be a jegybanki kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedéseiről. 

A jogsértések miatt az MNB 9 millió forint felügyeleti és 1 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot is kiszabott a biztosítóra. A bírság kapcsán enyhítő körülménynek minősült, hogy a biztosító számos esetben jelezte korrekciós intézkedéseit vagy azok tervét a feltárt hiányosságok kapcsán.