Éppen egy hónappal a szerbiai parlamenti és éppen néggyel a jugoszláviai elnökválasztás után érkezett meg Belgrádba Carla del Ponte, az ENSZ hágai Nemzetközi Törvényszékének főügyésze, hogy -- nyílt titok -- valamilyen ígéretet csiholjon ki Szlobodan Milosevics volt jugoszláv elnök kiadására vonatkozóan. Négy hónapja szenvedett vereséget a diktátor, és egy hónapja erősítették meg a választók, hogy a gazdasági és társadalmi rendszer gyökeres átalakítását óhajtják.
A választásokból győztesen kikerült DOS és vezetői --Vojiszlav Kostunica, az új elnök, Zoran Djindjics, a talán holnap kinevezendő szerb kormányfő és a többiek -- abszolút legitimitást élveznek. Nem tudtak azonban -- a jelek szerint -- megszabadulni az előző rendszer ideologikus frazeológiájától, amely Szerbia elleni nemzetközi összeesküvést vizionált. Ebben az összefüggésben Milosevics kiadása nemzetietlen cselekedet, habár -- mint mondják -- Szerbián belül szívesen felelősségre vonnák.
Egyébiránt az új belgrádi garnitúra mintha megértette volna az idők szavát, pontosabban: a Balkán pacifikálására törekvő nemzetközi grémium elvárásait. A NATO már korábban, az Európai Unió épp a napokban adta értésre, hogy a területi status quót tekinti minden további segélyakciójának, rendezési közreműködésének alapfeltételéül. Belgrád -- amely ma már maga is érdekelt abban, hogy a parázs alatt pislákoló tüzek ne lobbanjanak lángra -- ennek megfelelően megkezdte kapcsolatai rendezését a régi Jugoszlávia korábbi tagállamaival: felvette a diplomáciai kapcsolatokat Szlovéniával, Horvátországgal, Bosznia-Hercegovinával, tárgyal Macedóniával a 150 kilométeres határszakasz kijelöléséről; az ősmumusnak számító Albániával is elvi egyetértésre jutott a kapcsolatok helyreállításáról.
Csak a maradék államszövetségben társ Montenegróval nem sikerült egyelőre zöld ágra vergődnie. Habár ha Podgorica továbbra is élvezni akarja az eddigi külső anyagi támogatást, akkor alighanem fel kell adnia Belgráddal szembeni függetlenségi törekvéseit, hogy pártfogói támogatásával a föderáción belül sikerüljön "nagyobb egyenlőséget" elérnie.
És látni kéne, hogy Milosevics számára Hága a legjobb életbiztosítás.