Ezért a Független Hírügynökség súlyosan verseny- és az állampolgárok információs szabadságát korlátozónak tartja, hogy az MTI valamennyi híre és képe – közszolgálati és kereskedelmi egyaránt – 2011. április elsejétől a valós költségek megfizetése nélkül, az adófizetők pénzén lesznek hozzáférhetőek.
 
Számos nemzetközi és magyarországi példa támasztja alá, hogy az állam nem nyújthat támogatást olyan tevékenység végzéséért, melyet piaci szereplők piaci viszonyok szerint is végeznek. A közelmúltban a Wizzair fordult az Európai Bizottsághoz, kifogásolva a Malévnak nyújtott állami támogatásokat. A hírügynökségi tevékenység gazdasági szolgáltatás, amelyet gazdasági szereplők végeznek. Meggyőződésünk szerint bármely piacon működő szereplőknek, legyenek akár állami-, akár magántulajdonban, azonos feltételek alapján kell működniük. A valamennyi Uniós tagállam, így Magyarországra is érvényes és kötelező szabályozás kimondja, hogy az állam a piacon csak a piaci magánbefektető elvének megfelelő magatartással lehet jelen.
 
Az MTI tervezett gyakorlata versenytorzító hatású és a sajtószabadságot sértő lehet. Az MTI, mint állami vállalat a bejelentés szerint valamennyi, munkatársai által előállított hírt és információt, valamint a képeket ingyenesen tervezi a médiapiac rendelkezésére bocsájtani. Ezzel jelentős hátrányba hozza azokat a szereplőket, akik a hiteles és független tartalom előállításának költségeit értéknek tekintik és a médiapiac szereplői és fogyasztói által térítik meg. Az adófizetők pénzéből előállított tartalom ingyenes, egy csatornán keresztül történő átadása versenyhátrányba hozza a kereskedelmi hírügynökségi piac valamennyi szereplőjét. 
 
A Független Hírügynökség ezért javasolja, hogy kezdődjön egyeztetés a közszolgálati és a piaci szereplők között a közszolgálati tartalom meghatározásáról, az ennek továbbításához esetlegesen nyújtott támogatás mértékéről, normatívvá tételéről.