A KAP stratégiai terv II. pillérében több támogatás is ösztönzi az együttműködéseket – derül ki az agrártárca összefoglalójából.  Az együttműködések tervezett támogatására általánosan igaz, hogy csak abban az esetben él a jogosultság, ha az igénylő csoport legalább két tagból áll, újonnan alakult, vagy ha már korábban is működött, akkor új, az addigiakhoz képest más tevékenységet végez.

Szentendre, 2018. december 31.
Különböző emléktárgyak és jellegzetes magyar kalocsai paprika  egy szentendrei ajándékbolt kirakatában.
MTVA/Bizományosi: Faludi Imre 
***************************
Kedves Felhasználó!
Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt. Szentendre, 2018. december 31.Különböző emléktárgyak és jellegzetes magyar kalocsai paprika  egy szentendrei ajándékbolt kirakatában.MTVA/Bizományosi: Faludi Imre ***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Médiaszolgáltató Zrt./MTI által készített és kiadott fényképfelvétel, így harmadik személy által támasztott bárminemű – különösen szerzői jogi, szomszédos jogi és személyiségi jogi – igényért a fotó készítője közvetlenül maga áll helyt, az MTVA felelőssége e körben kizárt.
A földrajzi árujelzők közösségi elismertetésére is jut támogatás.
Fotó: Faludi Imre / MTI

A termelői összefogásra való alacsony hajlandóság miatt „Termelői csoportok, termelői szervezetek támogatása” címen külön támogatási jogcímet tervezett be az agrártárca. Indoklása szerint ezeknek az együttműködéseknek a támogatása azért is fontos, mert egyenként a termelők alkupozíciója jóval gyengébb, mint egy-egy termelői csoporté, amely nagyobb árumennyiséggel tud fellépni a piacon.

Külön támogatási lehetőség nyílik az együttműködéseknek az uniós minőségrendszereken belül eredetmegjelölések és földrajzi jelzések (OEM – oltalom alatt álló eredetmegjelölés, OFJ – oltalom alatt álló földrajzi jelzés, FJ – földrajzi árujelző) elismertetését, illetve a HKT – hagyományos különleges termékek – elismertetését támogatják. Mivel ehhez a támogatáshoz is csak az újonnan létrejött együttműködések keretében lehet hozzájutni, ez szintén ösztönzi az együttműködések létrejöttét. A tárca szerint ezzel 

az EU által elismert minőségrendszerekben részt vevő gazdaságok versenyképessége növekszik, alkupozíciójuk szintén javul az értékláncban.

Támogatás igényelhető a minőségbiztosítási és irányítási rendszerekhez történő csatlakozáshoz. A tanúsítványok szerepe az értékesítésben egyre nagyobb, így a nemzetközi piacok által elfogadott és egyre inkább elvárt rendszerekhez való csatlakozás erősítheti a termelők pozícióit, és új piacokat jelenthet számukra. Egyben az élelmiszerek minőségének javításában is kulcsszerepe lehet ezeknek a rendszereknek – érvelnek a tárcánál. A tárca célja, hogy ebben is ösztönözze az együttműködést. Mivel több minőségbiztosítási és -irányítási rendszer kínál csoportos tanúsítási lehetőséget is, aminek megragadása elsősorban a kisebb gazdálkodók számára jelenthet reális lehetőséget a minősítésre. Ennek keretében erdőgazdálkodók, mezőgazdasági termelők és élelmiszer-feldolgozók csoportjai juthatnak támogatáshoz olyan minőségbiztosítási tanúsítások megszerzésének érdekében, amelyekkel még nem rendelkeznek.

A magasabb minőségű termékek előállításának ösztönzése akkor lehet hatékony, ha az párosul a megemelt kvalitás fogyasztói elismerésével is, ezért érdemes ezeket a tanúsító rendszereket megismertetni velük. Erre a célra szolgál a promóciós tevékenységek támogatása.

Uniós támogatások: előtérben a hatékonyságnövelés és az agrárdigitalizáció

Négyszeresére növeli a vidékfejlesztési forrásokon belül a következő öt évben beruházásokra elkölthető forrásokat az agrártárca. Fontos fő cél a digitalizáció, az agrárüzemek termelési és energiahatékonyságának növelése.

Az új KAP kiemelt célja a digitalizáció ösztönzése, ami megjelenik a termelői és a helyi közösségi együttműködések II. pilléres támogatásaiban is. 

Külön jogcím szól a kistelepülések digitális átállásának támogatásról.

Az „okos falu” néven is nevezett program célja, hogy a hátrányos helyzetű, lemaradó térségekben élők felzárkózzanak a digitális eszközök segítségével. A településeknek ki kell dolgozniuk saját okosfalu-stratégiájukat.